สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ ชวนส่องดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี

Spread the love

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ ชวนส่องดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี

 เปิดฟ้าตามหา ‘Jupiter Opposition’ วันที่ 9 พ.ค.นี้ ที่หาดสมิหลา

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาว “Jupiter Opposition” ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00-24.00 น. ณ ลานนางเงือก หาดสมิหลา เทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสตร์สร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ กระตุ้นให้เยาวชน ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักดาราศาสตร์สมัครเล่น ราว 200 คน มีโอกาสเข้าถึงและสังเกตการณ์วัตถุบนท้องฟ้าผ่านกล้องจุลทรรศน์ชนิดต่างๆ  

                สดรเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านดาราศาสตร์ของประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทย โดยเฉพาะการทำกิจกรรมด้านดาราศาสตร์เพื่อบริการความรู้เป็นแหล่งช่วยเผยแพร่ความรู้ความสนใจในสาขาวิชาดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนและท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและแสดงถึงการให้ความสำคัญในกิจกรรมดาราศาสตร์ทั่วประเทศ ทาง สดร. จึงจัดกิจกรรมและโครงการด้านดาราศาสตร์ขึ้น ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการกระจายความรู้ทางดาราศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของ สดรรวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่คณะ อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียง เป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ท้องฟ้าให้สาธารณชนได้รับทราบ ก่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางดาราศาสตร์ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics