วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้ารับการตรวจและประเมินรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (APACC) 

Spread the love

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้ารับการตรวจและประเมินรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (APACC) เพื่อให้เกิดการยอมรับคุณภาพการอาชีวศึกษาของประเทศไทยและประเทศสมาชิก

วันนี้ (25 ม.ค.61) ที่ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา            ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วย นายมนูญ บุญชูวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา คณะอาจารย์ นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินที่เดินทางมาตรวจประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (APACC)

นายมนูญ บุญชูวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือในข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ APACC (การประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก) ตลอดจนในระดับนา นาชาติเพื่อให้เกิดการยอมรับคุณภาพการอาชีวศึกษาของประเทศไทยและประเทศสมาชิกให้สามารถมีการเคลื่อนย้ายของผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาและการเชื่อมโยงความร่วมมือในทุกมิติต่อไป

สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาเป็นสถานการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่จะเข้ารับการประเมินจาก CPSC : Colombo Plan Staff College for Technician Education ซึ่งเป็นองค์กรกึ่งรัฐ นา นาชาติระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม พ. ศ. 2561 ซึ่งการประเมินครั้งนี้ ประโยชน์ที่สถานศึกษาและนักเรียนได้รับนั้นคือการโอนผลการเรียนระหว่างสถาบันการศึกษาต่างประเทศภายใต้การรับรองคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันการยอมรับในระดับนานาชาติในด้านคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการการยอมรับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองมีชื่อเสียง เกียรติคุณและได้รับความเชื่อมั่นในการสร้างเครือข่ายหรือขอรับการสนับสนุนของหน่วยงานอื่นๆ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts