เศรษฐีใจบุญร่วมบริจาคเงิน 40 ล้านบาท สร้าง“อาคารสหไทย ศูนย์รังสีรักษา”โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Spread the love

เศรษฐีใจบุญร่วมบริจาคเงิน 40 ล้านบาท สร้าง“อาคารสหไทย ศูนย์รังสีรักษา”โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

วันนี้(5 ม.ค.60)ที่ห้องประชุมแจ่มไพบูลย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างการก่อสร้าง
อาคารสหไทย ศูนย์รังสีรักษา ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ระหว่างนายจรินทร์ ปัญจคุณาธร ผู้ประกอบการห้างสหไทยสรรพสินค้า นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเศรษฐีใจบุญที่บริจาคเงินสด จำนวน 30 ล้านบาทเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสหไทย ศูนย์รังสีรักษา และตัวแทนบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคาร โดยมีนายจิมมี่ ชวาลา อีกหนึ่งเศรษฐีใจบุญที่ร่วมบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 10 ล้านบาท ผู้บริหารโรงพยาบาลมหาราช เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

สำหรับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิเปิดให้บริการผู้ป่วยมะเร็งทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและส่งต่อจากจังหวัดในเครือข่าย ให้การรักษาทั้งผ่าตัด และการให้ยาเคมีบำบัด ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ส่งต่อไปรักษาด้านรังสีรักษาประมาณปีละ 1,000-1,500 คน ซึ่งทำให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความไม่สะดวก และมีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบบูรณาการภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 155 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (Linear accelerator) ชนิด 3 มิติ , เครื่องจำลองรังสีรักษาด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT simulator) , เครื่องวางแผนการรักษา (Treatment Planning System : TPS work station) และชุดอุปกรณ์เครื่องวัดและควบคุมคุณภาพรังสี (QA verification) เพื่อเปิดเป็นศูนย์การรักษามะเร็งด้านรังสีรักษาในภาคใต้ตอนกลาง รวมทั้งเป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งแรกในภาคใต้ที่สามารถให้การรักษาโดยการฉายแสงอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากร และเครื่องมือ แต่อย่างไรก็ตามในการดำเนินการดังกล่าวทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ยังขาดอาคารสถานที่เพื่อใช้ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งการร่วมบริจาคของเศรษฐีผู้ใจบุญทั้ง 2 รายดังกล่าว จะส่งผลให้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีอาคารหลังใหม่เพื่อรองรับเครื่องมืออุปกรณ์และเป็นสถานที่บำบัดรักษาที่บรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็ง และโรงพยาบาลศูนย์แห่งแรกของภาคใต้ที่สามารถให้การรักษาโดยการฉายแสงอย่างครบวงจรตามวัตถุประสงค์ต่อไป
//////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 มกราคม 2561

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts