มรภ.สงขลา แจกต้นกล้าผักสวนครัว ช่วยเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม

Spread the love

มรภ.สงขลา แจกต้นกล้าผักสวนครัว ช่วยเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม

 

มรภ.สงขลา ชูแนวทางเกษตรพระราชา เพาะต้นกล้าผักสวนครัวแจกจ่ายชาวบ้านพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เน้นผักปลูกง่าย ไร้สารเคมี มุ่งบริการวิชาการตามพันธกิจสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

 

                ผศ.ดร.คริษฐสพล หนูพรหม   อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี   การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)   ทำโครงการบริการวิชาการปลูกกล้าผักสวนครัว แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอที่ประสบภัยจากน้ำท่วม นำร่อง ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยลงไปให้ บริการวิชาการเกี่ยวกับการเพาะเห็ด จึงมีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ประกอบกับในพื้นที่ดังกล่าวมักประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้ผักสวนครัวที่ชาวบ้านปลูกไว้ได้รับความเสียหาย จึงช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรในชุมชนด้วยการเพาะกล้าผักไว้สำหรับมอบให้ชาวบ้านนำไปปลูกในครัวเรือน จำนวน 800 ต้น ได้แก่ ต้นมะเขือมัน มะเขือเทศ ต้นพริก โดยก่อนหน้านี้ได้มอบต้นกล้ามะละกอมารอบหนึ่งแล้ว และได้พูดคุยกับชาวบ้านชาวบ้านเรื่องการทำสวนผัก ซึ่งเป็นผักที่ดูแลไม่ยากและปลูกแบบไร้สารเคมี

                ด้าน น.ส.เกศสุพร มากสาขา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ในฐานะผู้ประสานงานและมีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชน ต.รำแดง  กล่าวว่า ขอบคุณทางคณะฯ ที่เป็นมากกว่าที่ทำงาน   โดยเฉพาะ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ให้การสนับสนุนการบริการวิ ชาการแก่ชุมชน รวมทั้ง   ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม ที่มอบกล้ามะละกอและผักสวนครัว   อ.จิรพงศ์ สุขจันทร์ สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดส่งมอบต่ อให้ชาวบ้าน ทั้งชุมชนรำแดง หนองหอย รัตภูมิ และขอบคุณน้องๆ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสัตวบาล และน้องๆ ในสำนักงานที่คอยช่วยเหลือ มหาวิทยาลัยดั้งเดิมอย่าง มรภ.สงขลา ยังมีอะไรดีๆ อีกมากมายที่หลายคนอาจไม่รู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมายาวนานกว่า 90 ปี รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์แก่ชุมชน แม้จะน้อยนิดแต่หากไม่ได้การสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยก็คงไม่ อาจสำเร็จได้ เพราะตนเชื่อว่าการเป็นเกษตรกรมีคุณค่ามา กกว่าที่เห็น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts