รวมพลังมวลชนปล่อยลูกโป่งขาว ก้าวสู่รอมฎอนสันติสุข

รวมพลังมวลชนปล่อยลูกโป่งขาว ก้าวสู่รอมฎอนสันติสุข
Spread the love

รวมพลังมวลชนปล่อยลูกโป่งขาว ก้าวสู่รอมฎอนสันติสุข พร้อมแสดงพลังมวลชนปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ ด้านแม่ทัพภาคที่ 4 ย้ำพร้อมอำนวยความสะดวกและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม


วันนี้ (10 มีนาคม 2567) เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กลุ่มพลังมวลชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ ตลอดจนประชาชน เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 500 คน ร่วมปล่อยลูกโป่งสีขาว พร้อมแสดงป้ายปฏิเสธความรุนแรงขึ้นสู่ท้องฟ้า โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานร่วมปล่อยลูกโป่งและเปิดกิจกรรม “รอมฎอนสันติสุขและส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปี 2567” ต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น อาทิ อินทผาลัม เครื่องดื่มน้ำหวานใช้ในการละศีลอดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ของการก้าวสู่รอมฎอนสันติสุข

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่แสดงถึง เจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างมุ่งมั่น ครบถ้วน และสมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทุกอย่างเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการปฏิเสธความรุนแรง ได้รับความร่วมมือจากผู้นำศาสนา สร้างความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในห้วงนี้ ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน และปรับจุดตรวจ ด่านตรวจต่าง ๆ ให้พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันแต่งกายชุดท้องถิ่นแสดงอัตลักษณ์ และสร้างสีสันการให้บรรยากาศในห้วงเดือนรอมฎอนที่สวยงามไปถึงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้”

ด้าน นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า “ในวันนี้ทุกคนได้มาแสดงเจตนาอารมณ์ร่วมกันในการปฏิเสธความรุนแรง เพื่อจะต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ที่ทุกคนได้มาร่วมมือร่วมใจกันสร้างสันความดีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ขอให้เดือนละเดือนอันประเสริฐมีแต่ความสงบสันติอย่างยั่งยืน” และฝ่ายปกครองได้ร่วมสนับสนุนกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่

รวมพลังมวลชนปล่อยลูกโป่งขาว ก้าวสู่รอมฎอนสันติสุข
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics