มรภ.สงขลา ร่วมเวทีประชุมสร้างเครือข่ายผลักดันอุดมศึกษาไทยสู่นานาชาติ

มรภ.สงขลา ร่วมเวทีประชุมสร้างเครือข่ายผลักดันอุดมศึกษาไทยสู่นานาชาติ
Spread the love

มรภ.สงขลา ร่วมเวทีประชุมสร้างเครือข่ายผลักดันอุดมศึกษาไทยสู่นานาชาติ

มรภ.สงขลา ร่วมเวทีประชุมสร้างเครือข่ายผลักดันอุดมศึกษาไทยสู่นานาชาติ

มรภ.สงขลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาศึกษาไทยกับเครือข่ายนานาชาติ สร้างความเข้าใจบทบาทมหาวิทยาลัยในเวทีระดับโลก

 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร มรภ.สงขลา ให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมแผนการดำเนินงานการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาศึกษาไทยกับเครือข่ายนานาชาติ ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ได้รับเกียรติจาก นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุม

การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและสนับสนุนการทำงานในรูปแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยมีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดย ศ.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) และการบรรยาย เรื่อง แผนการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับเครือข่ายนานาชาติกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในเวทีนานาชาติและการชี้แจงการร่วมจัดงาน Global Sustainable Development Congress 2024 โดย รศ.รัฐชาติ มงคลนาวิน ประธานคณะทํางานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล และคณะทํางานฯ

นอกจากนั้น ยังมีการบรรยาย เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่าน International Science Partnership Fund (ISPF) โดย นางสาวอุไรวรรณ สะโมลี ผู้แทน British Council (ประเทศไทย) การบรรยาย เรื่อง UN Partnerships in Higher Education โดย นางสาวมาริสา ปัณยาชีวะ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา สํานักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจําประเทศไทย Ms.Young-Ran Hur, Programme Management Officer for Global Opportunities for SDGs (GO4SDGs) UN Environment Programme (UNEP) และ Ms.Faryal Khan, Programme Specialist for Education, Transformative Education Unit UNESCO Regional Office in Bangkok

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics