ปลัด ก.วิทย์ ติดตามความก้าวหน้าหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา

Spread the love

ปลัด ก.วิทย์ ติดตามความก้าวหน้าหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ด้าน ผอ.เฉลิมชนม์ เชื่อหากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางดาราศาสตร์และอวกาศมาตรฐานสากลแห่งแรกของภาคใต้

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ในโอกาสเดินทางมาประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาพื้นที่ภาคใต้” โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานพิธีรับมอบงบประมาณสนับสนุนจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สำหรับนำไปใช้ในการจุดประกายเยาวชนให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สำคัญของภาคใต้

นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา กล่าวว่า ในนามผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาในครั้งนี้ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรู้ วิจัย ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา รวมทั้งในอนาคตเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ทั้งชุดนิทรรศการภายนอก ภายใน มีถนนทางขึ้นที่มั่นคงถาวรปลอดภัย ที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางดาราศาสตร์และอวกาศมาตรฐานสากลแห่งแรกของภาคใต้ เมื่อทุกภาคส่วน ประชา+รัฐ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทในพื้นที่ภาคใต้ มาร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนให้เข้มแข็งทางความคิด เหตุและผล เจริญก้าวหน้าทางสติปัญญา ให้ทัดเทียมอารยประเทศ เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับแผ่นดินต่อไป สิ่งนี้ย่อมบังเกิดผลดีแน่นอน สุดท้ายนี้ ขอพลังใจจากพี่น้องประชาชนชาวใต้ทุกท่าน เราจะก้าวไปด้วยกันเพื่อภาคใต้ และประเทศไทย

สำหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 25ไร่ บริเวณเขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา บริเวณละติจูด องศาเหนือ จึงสามารถเป็นแหล่งศึกษาวัตถุในซีกฟ้าใต้ได้ดี และเหมาะในการทำงานวิจัยดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาในวิทยาเขตภาคใต้ รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์มุสลิมแห่งแรกของไทย มีวิว ทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงาม มองเห็นทะเลทั้งทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทยอีกด้วย ที่สำคัญ สามารถใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ได้ในช่วงฤดูฝน ซึ่งภาคใต้จะมีสภาพท้องฟ้าที่เอื้ออำนวยมากกว่าภูมิภาคอื่น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics