สคล.ร่วม สสส. จัดเวิร์คช๊อปหลักสูตร เสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ด้วยอาหารและสมุนไพรท้องถิ่น

สคล.ร่วม สสส. จัดเวิร์คช๊อปหลักสูตร เสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ด้วยอาหารและสมุนไพรท้องถิ่น
Spread the love

“สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวิร์คช็อปและส่งมอบหลักสูตร ‘เสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ด้วยอาหารและสมุนไพรท้องถิ่น และนวด ประคบ แช่ กดจุด’ ภายใต้โครงการฤดูกาลสุขปลอดเหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษา 2566

สคล.ร่วม สสส. จัดเวิร์คช๊อปหลักสูตร เสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ด้วยอาหารและสมุนไพรท้องถิ่น

โดยคุณพิมพ์มณี  เมฆพายัพ หัวหน้าโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมด้วยคณะวิทยากร คุณฟ้าปองดิน นาคขวัญ หมอแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก คุณปราณ นาคขวัญ นักออกแบบและจับคู่อาหารวัตถุดิบท้องถิ่น มาร่วมออกแบบกิจกรรมให้กับชมรมคนหัวใจเพชรบ้านควนเหนือ ม.17 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา” “หลักสูตรเสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต” เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพชมรมคนหัวใจเพชร ตามกรอบแนวคิด ชุมชนสุขปลอดเหล้า 8 ด้าน เพื่อสนับสนุนช่วยเชียร์คนหัวใจเพชร ครอบครัว และชุมชนในช่วงลดละเลิกเหล้า โดยใช้โอกาสสำคัญในช่วงระยะเวลา 3 เดือนระหว่างเข้าพรรษา” “กิจกรรมฐานเรียนรู้ ‘เสริมพลังตับฟื้นพลังชีวิตด้วยอาหารและสมุนไพรประจำท้องถิ่น’ เป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้ลดละเลิกสุรา และผู้ดูแลผู้ติดสุราในชุมชนช่วงระหว่างเข้าพรรษา 3 เดือน

สคล.ร่วม สสส. จัดเวิร์คช๊อปหลักสูตร เสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ด้วยอาหารและสมุนไพรท้องถิ่น
สคล.ร่วม สสส. จัดเวิร์คช๊อปหลักสูตร เสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ด้วยอาหารและสมุนไพรท้องถิ่น

 

โดยมีรูปแบบกระบวนการ ดังนี้: การเตรียม น้ำสมุนไพรและความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณสมุนไพร เพื่อดื่ม และสำหรับแช่มือแช่เท้า เพื่อขับสารพิษในตับและร่างกาย การเตรียมน้ำผักผลไม้ปั่น การเรียนรู้สรรพคุณของผักผลไม้ การกินอาหารตามธาตุ  การเรียนรู้การจับคู่อาหารเพื่อเสริมไฟเบอร์ให้ลำไส้ด้วยวัตถุดิบพื้นบ้าน” “กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างทักษะในการประกอบอาหารเพื่อดูแลสุขภาพ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ชมรมคนหัวใจเพชร ชุมชนรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง ที่ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะให้เกิดองค์ความรู้และกรรมวิธีการปรุงอาหาร” “ชุมชนบ้านควนเหนือ หมู่ 17 ตำบลท่าช้าง จังหวัดสงขลา เป็นฐานเรียนรู้ที่ 4 ต่อเนื่องจาก ชมรมคนหัวใจเพชร บ่าวงดเหล้า สาวพักตับ จังหวัดตรัง ชมรมคนหัวใจเพชรบ้านป่าเล จังหวัดพัทลุง และชมรมคนหัวใจเพชรตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล โดยในแต่ละพื้นที่จะนำวัตถุดิบ สมุนไพรท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งยกระดับให้เกิดเป็นฐานเรียนรู้และ ติดตั้งทักษะกระบวนการ 4ช. (ชวน ช่วย ชม เชียร์) ผู้บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษาและครอบครัว ในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน นี้”  ภายใต้กรอบแนวคิด ชุมชนสุข(ภาวะ)ปลอดเหล้า 8 ด้าน จัดระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2566

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics