คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.

Spread the love

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.


เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2560 นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ โดยมีนายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทำให้คณะฯรับทราบข้อมูลและมีความเข้าใจในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมายังมีคนบางกลุ่มที่ให้ข้อมูลว่า การมีโรงไฟฟ้าเป็นการทำลายสันติภาพของจังหวัดชายแดนใต้ ภายหลังการนำชมดูสถานที่ภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทำให้คณะฯ คลายความกังวล ข้อสงสัยต่างๆ และยินดีสนับสนุนให้เกิดโรงไฟฟ้าโดยเร็ว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics