ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานให้นายอำเภอทุกอำเภอ 

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานให้นายอำเภอทุกอำเภอ  เพื่อการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (24 ต.ค. 60) ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสงขลา  นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายราชิต สุดพุ่มนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา และนายศักระ กปิลกาณจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมส่งมอบไฟหลวงพระราชทาน ให้แก่นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ จังหวัดสงขลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของแต่ละอำเภอ ที่จัดขึ้น ส่วนของอำเภอเมืองนั้นจัดพิธีร่วมกับจังหวัดสงขลา ที่พระเมรุมาศจำลอง บริเวณสระบัว แหลมสมิหลาสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับไฟหลวงพระราชทานดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้เข้าร่วมรับไฟหลวงในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของในส่วนภูมิภาค จากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้อัญเชิญมาเก็บรักษาไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมาและจัดให้มีพิธีส่งมอบไฟหลวงพระราชทานให้กับนายอำเภอในวันนี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts