เดอะพิซซ่าคอมปะนี จัดโรดโชว์ใต้ เฟ้นหาครูต้นแบบ ชวนน้องอ่านปีที่15

Spread the love

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม  2560   ณ โรงแรมสยาม ออเรียนทัล หาดใหญ่ จ.สงขลา  เดอะ พิซซ่า คอมปะนี  จับมิือ สพฐ. และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมลุยปักษ์ใต้ จัดโรดโชว์ “โครงการ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เฟ้นหาครูต้นแบบ ส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจำปี2560 “ประจำภาคใต้  ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณกุลยา  เรือนทองดี  เลขานุการกรมส่งเสริมกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  คุณกิตติชาญ  คงแป้น  ผู้ช่วยรองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วย คุณชัยวิทย์  ตันสุขโกศล  ตัวแทน Franchisee เดอะ พิซซ่า คอมปะนี หาดใหญ่ ร่วมงาน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สร้างนักอ่านสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ” โดย ดร.กุลชาติ  จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และการบรรยายเพิ่มเติม โดย คุณศกุนตลา  สุขสมัย  ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เดอะพิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่านปีที่ 15 ในหัวข้อ “ครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่านเป็นไปได้ไม่ยากอย่างที่คิด” และ “เคล็ดไม่ลับกับการสร้างยุวบรรณารักษ์” พร้อมการเวิร์คช็อปกิจกรรมสร้างสรรค์กระตุ้นการอ่าน กับตัวแทนคุณครูระดับประถมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมรักการอ่าน จำนวน 40 คน จากโรงเรียนในภาคใต้ 

คุณกิตติชาญ  คงแป้น  ผู้ช่วยรองประธานบริหารฝ่ายทรัพยาการบุคคล เดอะพิซซ่า คอมปะนี กล่าวว่า โครงการ เดอะพิซซ่า คอมปะนีื เฟ้นหาครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษาประจำปี 2560 เป็นโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ที่ต่อยอดมาจาก โครงการส่งเสริมรักการอ่านปีที่15 โดยโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคุณครู เพื่อร่วมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของครู ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมรักการอ่านในโรงเรียน  และเด็กนักเรียน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา และได้รับผลตอบรับที่ดี โดยกิจกรรมหลักของโครงการฯ ประกอบด้วย การโรดโชว์ไปยัง 4 ภูมิภาค รวมทั้งภารใต้ ที่หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อจัดกิจกรรมกับตัวแทนคุณครูบรรณรักษ์ หรือคุณครูที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมรักการอ่าน ที่มาจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 โรงเรียน โดยนำความรู้ แนวคิด เทคนิค และวิธีการต่างๆ ที่ได้รับ ไปพัฒนาหรือประยุกษ์ใช้ในกระบวนการกระตุ้นการอ่านหนังสือให้เหมาะสมกับโรงเรีัยนของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics