“ศรีนาคาโมเดล“ สานต่อเครือข่ายความร่วมมือ 3 ประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย

“ศรีนาคาโมเดล“ สานต่อเครือข่ายความร่วมมือ 3 ประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
Spread the love

“ศรีนาคาโมเดล“ สานต่อเครือข่ายความร่วมมือ 3 ประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย

“ศรีนาคาโมเดล“ สานต่อเครือข่ายความร่วมมือ 3 ประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย

                 เมื่อวันที่   4 มีนาคม 2566   กลุ่มย้อมผ้าพิมพ์ลายสีธรรมชาติ “ศรีนาคาโมเดล” ตำบลบ้าน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  ภายใต้โครงการ “โมเดลแก้จนสวัสดิการชุมชนเกื้อกูล : คนเมืองลุงไม่ทอดทิ้งกัน” โดยมหาวิทยาลัยทักษิณสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านนา วิสาหกิจอาหารใต้เบอร์หนึ่ง ในดงบอน สวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านนา และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรม workshop ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาจากโครงการ UniGo (Unimap Global Outreach) & โครงการ TSU international Volunteer Community Services 2023 ภายใต้ความร่วมมือ 3 ประเทศ : 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่  ประเทศไทย : มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเทศมาเลเซีย : Universiti Malaysia Perlis, Universiti Malaysia Terengganu,  Universiti Malaysia Kelantan และประเทซอินโดนีเซีย : Universiti Brawijaya, Universiti Malang จำนวน 100 คน ในการร่วมทำกิจกรรมการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ ขั้นตอนการพิมพ์ลาย และเทคนิคการมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ

   “ศรีนาคาโมเดล”  เกิดขึ้นได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะทีมนักวิจัยสร้างโครงการ “โมเดลแก้จนสวัสดิการชุมชนเกื้อกูล : คนเมืองลุงไม่ทอดทิ้งกัน” โดยให้กลุ่มคนเป้าหมายในพื้นที่ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและสร้างกระบวนการเรียนด้านการทำผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายด้วยสีจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มทุนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการทำงานแบบ Joint Venture ระดับจังหวัดและพื้นที่ ทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ และเครือข่ายการท่องเที่ยว ทั้งนี้หลายภาคีเครือข่ายร่วมผนึกกำลังอย่างมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนที่เน้นการสร้างโอกาสคน สร้างกลุ่ม สร้างพลัง สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการลงมือพิมพ์ลายผ้าแบบทับซ้อนและการแต่งแต้มสีบนลายผ้า เพื่อให้ได้ผลงานผ้าพิมพ์ลายแบบใหม่ ๆ   ศรีนาคาโมเดล .บ้านนา .ศรีนครินทร์ .พัทลุ

“ศรีนาคาโมเดล“ สานต่อเครือข่ายความร่วมมือ 3 ประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics