กองประกวดนางสาวไทย 2566 เลือกมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถานที่ทำกิจกรรมสานภูมิปัญญาชุมชน

กองประกวดนางสาวไทย 2566 เลือกมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถานที่ทำกิจกรรมสานภูมิปัญญาชุมชน
Spread the love

กองประกวดนางสาวไทย 2566 เลือกมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถานที่ทำกิจกรรมสานภูมิปัญญาชุมชน

กองประกวดนางสาวไทย 2566 เลือกมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถานที่ทำกิจกรรมสานภูมิปัญญาชุมชน

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 18.30-21.00 น.  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์อธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมต้อนรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2566 ในโอกาสเดินทางมาทำกิจกรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และเข้าพัก ณ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  ซึ่งในการเลี้ยงรับรองผู้เข้าประกวดฯ

อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แนะนําเมนูอาหารพื้นถิ่นพัทลุง “จักรวาลในจานข้าวของพัทลุง” ณ ห้องอาหารดอกพะยอม   และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดํา  รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง  ได้แนะนำกลุ่มหลาดริมชล  ซึ่งผู้เข้าประกวดและคณะ ได้ร่วมกิจกรรม workshop ประกอบด้วย  ขนมปากหม้อจากสาคูต้นพัทลุง โดย คุณวิจิตรา อมรววิริยะชัย สํานักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน  การเพ้นท์กระเป๋ากระจูด  โดย ร้านกระจูดวรรณี  

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics