เทศบาลควนลังจัดงานเมาลิดสัมพันธ์  ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลควนลังจัดงานเมาลิดสัมพันธ์  ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566
Spread the love

งานเมาลิดสัมพันธ์  ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลควนลังจัดงานเมาลิดสัมพันธ์  ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566

             วันเสาร์ที 28 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านบางแฟบ  ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่  ่จ.สงขลา   เทศบาลเมืองควนลังได้จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ ขึ้นโดยมีนายมาหะมะพีสกรี  วาแม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายอับดลรอหมาน  กาเหย็ม  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวสนับสนุนการจัดงาน  และ นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง กล่าวรายงาน

นายมาหะมะพีสกรี  วาแม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
นายอับดลรอหมาน  กาเหย็ม  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง

งานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 13  ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองควนลังและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตลอดจนอิหม่าม ผู้นำชุมชนและพี่น้องมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น โดยใช้ชื่องาน “ผู้นำและแบบอย่างของมุสลิม” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด และให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชน ปลูกฝังคุณธรรรมจริยธรรม  การดำเนินชีวิตตามแนวของท่านศาสดาของพี่น้องชาวไทยมุสลิม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ

1.เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ เกี่ยวกับประเพณ๊วัฒนธรรม และสืบทอดแนวทางการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม   

2.เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส คล้ายวันประสูติท่านศาสดามูฮัมหมัด  ซึ่งเป็นแบบอย่างของมุสลิมไทยและมุสลิมทั่วโลก

3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน กระตือรือร้นและะเกิดการเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาอิสลาม จากกิจกรรมการประกวดและแข่งขันต่างๆ

4.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชนต่างศาสนิกและส่วนราชการ

5.เพื่อสืบสานสายใยสัมพันธ์ของชุมชน สร้างความรัก ความเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกัน ของพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

เทศบาลควนลังจัดงานเมาลิดสัมพันธ์  ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566

งานมีกำหนด 2 วัน คือ วันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 ณ  บริเวณสนามโรงเรียนบ้านบางแฟบ ภายในงานมีพิธีการทางศาสนาอิสลาม การดูอาร์ขอพร กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการทางศาสนาอิสลาม ของเด็กและเยาวชนศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำมัสยิด กิจกรรมการแสดงบนเวที การบรรยายธรรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้มีกิจกรรมออกร้านจำหน่างสินค้าของชุมชนต่างๆมากมาย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics