ศอ.บต. นำคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่ จชต. ไปปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระศาสดาสู่ดินแดนพุทธภูมิ ณ อินเดีย-เนปาล

ศอ.บต. นำคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่ จชต. ไปปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระศาสดาสู่ดินแดนพุทธภูมิ ณ อินเดีย-เนปาล
Spread the love

ศอ.บต. นำคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่ จชต. ไปปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระศาสดาสู่ดินแดนพุทธภูมิ ณ อินเดีย-เนปาล

ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำให้ทุกคนปฏิบัติศาสนกิจอย่างตั้งใจ ให้บรรลุตามเป้าหมาย

ศอ.บต. นำคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่ จชต. ไปปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระศาสดาสู่ดินแดนพุทธภูมิ ณ อินเดีย-เนปาล

วันนี้ (20 มกราคม 2566) เวลา 03.30 น. ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปปฏิบัติธรรมแหล่งสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 20 – 30 มกราคม 2565 ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วม กิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน

ศอ.บต. นำคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่ จชต. ไปปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระศาสดาสู่ดินแดนพุทธภูมิ ณ อินเดีย-เนปาล
ศอ.บต. นำคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่ จชต. ไปปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระศาสดาสู่ดินแดนพุทธภูมิ ณ อินเดีย-เนปาล

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในโอกาสนี้ว่า ทุกคนในที่นี้ถือเป็นญาติธรรมที่จะร่วมกันไปปฏิบัติธรรมยังดินแดนของพระพุทธศาสนาและเป็นดินแดนแห่งพุทธภูมิ ซึ่งพุทธศาสนิกทุกคนวาดฝันว่าจะได้ไปสักครั้งหนึ่งในชีวิต จึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของทุกท่านที่ได้รับเลือกให้ร่วมการเดินทางเข้าสู่แดนพุทธภูมิในครั้งนี้ จึงอยากให้ทุกคนได้ซึมซับพร้อมตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อกลับมาเผยแพร่เรื่องดีๆ ของชาวพุทธให้คนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปปฏิบัติธรรมสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นอกจากจะสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์และพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ยังเป็นการสืบทอด เผยแผ่ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสังคมไทย ถือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดจนยังเป็นการปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรม ให้กับประชาชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics