มรภ.สงขลา หารือ บ.สยามมิชลินฯ ส่ง นศ.พิการ ฝึกอบรมเพิ่มความเชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ความต้องการ

มรภ.สงขลา หารือ บ.สยามมิชลินฯ ส่ง นศ.พิการ ฝึกอบรมเพิ่มความเชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ความต้องการ
Spread the love

มรภ.สงขลา หารือ บ.สยามมิชลินฯ ส่ง นศ.พิการ ฝึกอบรมเพิ่มความเชี่ยวชาญ
ตอบโจทย์ความต้องการ สร้างโอกาสเข้าร่วมงานหลังสำเร็จการศึกษา

มรภ.สงขลา หารือ บ.สยามมิชลินฯ ส่ง นศ.พิการ ฝึกอบรมเพิ่มความเชี่ยวชาญ
ตอบโจทย์ความต้องการ

การศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา หารือ บริษัท สยามมิชลินฯ วางแผนส่งนักศึกษาพิการเข้าฝึกอบรมให้มีความเชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ความต้องการ สร้างโอกาสเข้าร่วมงานหลังสำเร็จการศึกษา

มรภ.สงขลา หารือ บ.สยามมิชลินฯ ส่ง นศ.พิการ ฝึกอบรมเพิ่มความเชี่ยวชาญ
ตอบโจทย์ความต้องการ มรภ.สงขลา หารือ บ.สยามมิชลินฯ ส่ง นศ.พิการ ฝึกอบรมเพิ่มความเชี่ยวชาญ
ตอบโจทย์ความต้องการ
มรภ.สงขลา หารือ บ.สยามมิชลินฯ ส่ง นศ.พิการ ฝึกอบรมเพิ่มความเชี่ยวชาญ
ตอบโจทย์ความต้องการ

เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) งานการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา นำโดย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.รักษิณา หยดย้อย ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช กรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ และบุคลากรหน่วยสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS CENTER SKRU ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (สาขาหาดใหญ่) เพื่อหารือร่วมกันในการวางแผนส่งนักศึกษาพิการเข้าฝึกอบรมกับบริษัท สยามมิชลินฯ ให้มีความเชี่ยวชาญและตอบโจทย์ความต้องการของทางบริษัทฯ สร้างโอกาสในการเข้าร่วมงานหลังสำเร็จการศึกษา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts