กกท.ภาค4 เปิดกิจกรรมค่ายกีฬา ประจำปี 2565

กกท.ภาค4 เปิดกิจกรรมค่ายกีฬา ประจำปี 2565
Spread the love

กกท.ภาค4 เปิดกิจกรรมค่ายกีฬา ประจำปี 2565
 
กกท.ภาค4 เปิดกิจกรรมค่ายกีฬา ประจำปี 2565
 
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565  เวลา 20.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคารที่พักนักกีฬา สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
นายจินดา  เดชภิมล  รองผู้ว่าการการกีฬาฝ่ายส่งเสริมกีฬา ประธานเปิดงาน  พร้อมด้วยนายพรรณภพ  อุ่นเสียม  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4
,นางสาวศตนันทน์ นิลทะรัตน์ หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภูมิภาค,นางสาวกษมา ซื่อสกุลไพศาล หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 4,นายเกษม  พันธุสะ   เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ,นายประทีป  แก้วประสิทธิ์  ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน),นายพิพัตน์  เสนาพิทักษ์กุล  อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา และคณะวิทยากร เยาวชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน
 
กกท.ภาค4 เปิดกิจกรรมค่ายกีฬา ประจำปี 2565
 
กกท.ภาค4 เปิดกิจกรรมค่ายกีฬา ประจำปี 2565
 
การจัดกิจกรรมฯในวันนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมฝึกฝนทักษะกีฬาที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญในชนิดกีฬานั้น ๆ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและพัฒนาทักษะกีฬาสร้างความพร้อมไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการปูความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่เยาวชน เพื่อให้มีความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกวิธีและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมทุกประการและขอให้ผู้เข้ากิจกรรมได้เก็บเกี่ยวเอาความรู้ทักษะ และประสบการณ์ในครั้งนี้ไปพัฒนาตนเองในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและอาชีพต่อไป
 

นายพรรณภพ  อุ่นเสียม  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 กล่าวว่า   ในนามของคณะฝ่ายจัดกิจกรรมฯ  ต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายกีฬา ประจำปี 2565 ในวันนี้ตามที่ ฝ่ายธุรกิจกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายการที่ 001/05  การพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการและนวัตกรรมที่ ทันสมัย (New nomal) (ปรับแผนครั้งที่ 3) การดำเนินงานหลักที่ 5
สนับสนุนการจัดค่ายกีฬา ประจำปี 2565 โดยมอบหมายให้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 จัดกิจกรรมค่ายกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมฝึกฝนทักษะกีฬาที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวซาญในชนิดกีฬานั้น 1 เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและพัฒนาทักษะกีฬาสร้างความพร้อมไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการปูความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่เยาวชน เพื่อให้มีความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี
 
กกท.ภาค4 เปิดกิจกรรมค่ายกีฬา ประจำปี 2565
 
ในการจัดกิจกรรมฯครั้งนี้ ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และว่ายน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมจากเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในชนิดกีฬานั้น ๆ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
 
กกท.ภาค4 เปิดกิจกรรมค่ายกีฬา ประจำปี 2565 กกท.ภาค4 เปิดกิจกรรมค่ายกีฬา ประจำปี 2565 กกท.ภาค4 เปิดกิจกรรมค่ายกีฬา ประจำปี 2565 กกท.ภาค4 เปิดกิจกรรมค่ายกีฬา ประจำปี 2565 กกท.ภาค4 เปิดกิจกรรมค่ายกีฬา ประจำปี 2565 กกท.ภาค4 เปิดกิจกรรมค่ายกีฬา ประจำปี 2565
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts