มรภ.สงขลา ลงนาม MOU รร.ห้วยยอด จ.ตรัง จับมือยกระดับคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

มรภ.สงขลา ลงนาม MOU รร.ห้วยยอด จ.ตรัง จับมือยกระดับคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
Spread the love

มรภ.สงขลา ลงนาม MOU รร.ห้วยยอด จ.ตรัง จับมือยกระดับคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

มรภ.สงขลา ลงนาม MOU รร.ห้วยยอด จ.ตรัง จับมือยกระดับคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา สร้างโอกาสและความเสมอภาคต่อผู้เรียน พร้อมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้ได้รับความรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับสูงขึ้น

มรภ.สงขลา ลงนาม MOU รร.ห้วยยอด จ.ตรัง จับมือยกระดับคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

วันที่ 12 กันยายน 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง นำโดย นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มรภ.สงขลา โดยมี ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีเจตนาร่วมกันและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต่อผู้เรียน จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในครั้งนี้

มรภ.สงขลา ลงนาม MOU รร.ห้วยยอด จ.ตรัง จับมือยกระดับคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

สำหรับวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ด้านวิชาการและความเชี่ยวชาญ สนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร กรรมการ ในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ และการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ สร้างความร่วมมือด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายให้ความเห็นชอบร่วมกัน และพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้ได้รับการศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics