“อ.รวิสรา ศรีชัย” รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา รับรางวัลเชิดชูเกียรติปิยชนน์คนดี สาขาผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมยอดเยี่ยมแห่งปี

“อ.รวิสรา ศรีชัย” รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา รับรางวัลเชิดชูเกียรติปิยชนน์คนดี สาขาผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมยอดเยี่ยมแห่งปี
Spread the love

อ.รวิสรา ศรีชัย” รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา
รับรางวัลเชิดชูเกียรติปิยชนน์คนดี สาขาผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมยอดเยี่ยมแห่งปี

“อ.รวิสรา ศรีชัย” รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา รับรางวัลเชิดชูเกียรติปิยชนน์คนดี สาขาผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมยอดเยี่ยมแห่งปี 

                         มรภ.สงขลา สุดปลื้ม อ.รวิสรา ศรีชัย” รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติปิยชนน์คนดีแห่งปี สาขาผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมยอดเยี่ยม เตรียมเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณวันที่ 23 ตุลาคมนี้

“อ.รวิสรา ศรีชัย” รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา รับรางวัลเชิดชูเกียรติปิยชนน์คนดี สาขาผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมยอดเยี่ยมแห่งปี

อาจารย์รวิสรา ศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการคนดีของสังคมตอบแทนคุณแผ่นดิน สำนักงานสภาองค์กรอนุรักษ์วัฒนธรรมช่วยเหลือเด็กและคนชรา ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปิยชนน์คนดีแห่งปี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมยอดเยี่ยมแห่งปี โดยจะเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล อ.เมือง จ.กระบี่

“อ.รวิสรา ศรีชัย” รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา รับรางวัลเชิดชูเกียรติปิยชนน์คนดี สาขาผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมยอดเยี่ยมแห่งปี

อาจารย์รวิสรา กล่าวถึงความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับว่า รู้สึกมีความปิติใจเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นเกียรติสำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ที่ได้รับพิจารณา และขอขอบพระคุณที่เห็นถึงคุณประโยชน์ที่ได้ทำงานเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และสืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเป็นสมบัติของทุกคนในบริบททางสังคมที่หลากหลาย วัฒนธรรมนี้ยังคุณประโยชน์มหาศาลเพื่อเป็นเครื่องมือขัดเกลาทางสังคม และงานวัฒนธรรมสามารถพัฒนาศักยภาพของทุกเพศทุกวัย การทำงานอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมที่ได้ทำนั้นได้ถ่ายทอดให้ชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ บทบาทการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมเป็นหน้าที่ของทุกคน ปัจจุบันงานวัฒนธรรมจึงได้ขยายวงกว้างจากสถาบันการศึกษาสู่ชาวบ้านในชุมชนมากขึ้น อยากฝากว่ารักษ์วัฒนธรรมขับเคลื่อนไปด้วยกันทุกภาคส่วน วัฒนธรรมจึงจะเข้มแข็งเสริมสร้างให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts