นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ เดินหน้าสนับสนุน การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ THAILAND  E SPORTS  CHAMPIONSHIP  2022

Spread the love

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ THAILAND  E SPORTS  CHAMPIONSHIP  2022

 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ THAILAND  E SPORTS  CHAMPIONSHIP  2022
                วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565  ณ หาดใหญ่ฮอลล์ชั้น 5  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่    นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ เดินหน้าเต็มกำลังสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต  พร้อมผลักตัน อ.หาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางกีฬาอีสปอร์ตในภูมิภาคภาคใต้      โดยเปิดตัว อย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ THAILAND E SPORTS CHAMPIONSHIP 2022  โดยมีนักก็ฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,080 คน สร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลากว่า 60,000,000 บาท

 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ THAILAND  E SPORTS  CHAMPIONSHIP  2022
                 นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาล ที่มอบหมายให้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ผ่านทางกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา พร้อมมอบหมายให้ กกท. และ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งซาติ ดำเนินการจัดโครงการ “AIR SEA LAND  SOUTHERN SPORTS TOURISM FESTIVAL ประจำปี พ.ศ.2565  โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค สำหรับจังหวัดสงขลา ทาง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายและทำงานร่วมกับ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ THAILAND  E SPORTS CHAMPIONSHIP  ในวันที่ 8 – 11 กันยายน ณ ศูนย์การค้า CENTRAL HATYA โดยกำหนดการแข่งชันเป็น 4 รายการคือ  ROV, FREE FIRE, E FOOTBALL และ TAKKEN 7 รวมถึง การจัดกิจกรรม LIFE ST   การประกวด COSPLAY, COVER DANCE และ การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทย พร้อมการจัดงานเสวนาการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาอีปอร์ตของประเทศไทยเพื่อความยั่งยืน โดยในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,080 คน โดยคาดการณ์นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าร่วมงานตลอดระยะเวลาจัดงานเป็นจำนวนกว่า 10,000 คน และ สร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กว่า 60,000,000.00 บาท

 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ THAILAND  E SPORTS  CHAMPIONSHIP  2022
                  นายพรรณภพ  อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ดำเนินการจัดโครงการ AIR SEA LAND พร้อมทำงานอย่างบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นการเดินทางข้ามภูมิภาคของนักกีฬา และ นักท่องเที่ยว พร้อมสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนในระดับภูมิภาค สำหรับจังหวัดสงขลานี้ ได้วางแผนการจัดการแข่งขันกีฬาจำนวนทั้งสิ้น 6 ชนิดกีฬา และ กีฬา
อีสปอร์ตนี้เป็นกีฬาที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาและเน้นย้ำว่า การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในครั้งนี้ จะต้องไม่ใช่เพียงแค่การจัดอีเวนท์ แต่จะต้องเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นศูนย์กลางของกีฬาอีสปอร์ตของภาคใต้ รวมถึงสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกีฬาสปอร์ต สมาคมฬาสปอร์ตแห่งประเทศไทย และ ชมรมอีสปอร์ตสงขลา ให้มีความเหนียวแน่น พร้อมให้การสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตอย่างเต็มที่

 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ THAILAND  E SPORTS  CHAMPIONSHIP  2022
               ตำรวจโท  สาคร ทองมุณี  นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า ในนามตัวแทนของ พี่น้องประชาขนชาวอำเภอหาดใหญ่ มีความยินดีต้อนรับ นักฬาอีสปอร์ต แขกผู้มีกียรติ และ นักท่องเที่ยวทุกท่านสู่ อำเภอหาดใหญ๋ อย่างเป็นทางการ และขอกล่าวขอบคุณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ที่ให้กียรติ อำเภอหาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งข้น THAILAND E SPORTS CHAMPIONSHIP 2022 ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศในระดับประเทศของ ROV และ FREE FIRE รวมถึง การคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลก E FOOTBALL และ TAKKEN 7 ที่ บาหลี ประเทศอินโตนีเซีย ซึ่งการแข่งขันนี้เป็นโอกาสอันดี ที่นักกีฬาจากทั่วประเทศได้มาทำการแข่งขัน และสร้างเครือข่ายของนักกีฬาและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ต ผมหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ นักกีฬา และ นักท่องเที่ยวทุกท่านจะได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยม ณ อำเภอหาดใหญ่ และในนามเทศบาลนครหาดใหญ่ เราพร้อมอย่างยิ่งที่จะส่งเสริม สนับสนุน และทำงานร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ การกีฬาแห่งประเทศไทยในการพัฒนา อำเภอหาตใหญ่ ให้เป็นศูนย์กลางของกีฬาสปอร์ตในภูมิภาคภาคใต้ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts