จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่ครู นักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดการบันทึกรายงานและการประชุมและการบันทึกบัญชี

Spread the love

จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่ครู นักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดการบันทึกรายงานและการประชุมและการบันทึกบัญชี ในสหกรณ์นักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

            วันนี้ (27 ก.ย. 60) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ครู นักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดการบันทึกรายงานและการประชุมและการบันทึกบัญชี ในสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 10 โรงเรียนและสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียน ซึ่งได้จัดทำโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียนขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

            การประกวดการบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมหาราช อำเภอสะบ้าย้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดาและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย  สำหรับการประกวดบันทึกบัญชีสหกรณ์นักเรียนดีเด่น รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช อำเภอสะบ้าย้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย อำเภอสะเดา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย และรางวัลการคัดเลือกครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่นได้แก่ ดาบตำรวจหญิงกาญจนา เขาแดงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 ,ดาบตำรวจวิรัช ศรีสุวรรณชนะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจสิบตำรวจเอกหญิงศิริเพ็ญ มนต์แก้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย และดาบตำรวจสมพจน์ เหมือนแป้น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts