ธนาคารจัดแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2565

Spread the love

 แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2565
 
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม  2565    คุณโสภี  สงวนดีกุล  ผู้อำนวยการอาวุโส  ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้  ได้จัดแถลงข่าว  เศรษฐกิจภาคใต้ “ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทย เช่นเดียวกับการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและรายได้เกษตรกรที่ยังขยายตัวได้ แม้มีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูง ด้านการลงทุนภาคเอกชนและการผลิตชะลอลง ส่วนหนึ่งจากผลนโยบาย Zero-COVID และสงครามรัสเซีย-ยูเครน”
 
 
 

 

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้ 

การอุปโภคบริโภค  กลับมาขยายตัว มากยิ่งขึ้น ตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและรายได้เกษตรกรที่ยังขยายตัวดี แต่มีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน  ชะลอลง จากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ภาคการผลิต และการลงทุนภาคก่อสร้าง 

การท่องเที่ยว   ขยายตัวมากขึ้น  โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นตามการผ่อนคลาย มาตรการเข้าประเทศ ด้านนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นจากอานิสงส์วันหยุดยาวและโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4   

ภาคอุตสาหกรรม  ชะลอลง     ตามการผลิตในหมวดน้ำมันปาล์มดิบ ที่กลับมาหดตัวสูง และการผลิตอีกส่วนหนึ่งได้รับผลจาก  Zero-COVID  ของจีน โดยเฉพาะไม้ยางพารา

การใช้จ่ายภาครัฐ    กลับมาหดตัว โดยรายจ่ายลงทุนหดตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่รายจ่ายประจำชะลอลง ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทยและคมนาคมเป็นสำคัญ

รายได้เกษตรกร  ยังขยายตัวได้   จากด้านราคาที่ขยายตัวมากขึ้น ่จากปาล์มน้ำมัน และยางพารา อย่างไรก็ตาม ผลผลิตกลับมาหดตัว จากปาล์มน้ำและกุ้งเป็นสำคัญ จากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย

การจ้างงาน  มีทิศทางดีขึ้น  ตามจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม.33 ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังคงมีความเปราะบาง

ด้านการเงิน  เงินฝากขยายตัว ตามความต้องการรักษาสภาพคล่อง ส่วนสินเชื่อ ชะลอลง ตามการปล่อยสินเชื่อของ SFls  เป็นสำคัญ  และอัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้น  7.28 %  ตามราคาพลังงานและอาหารเป็นสำคัญ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts