การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลซีย ครั้งที่3

Spread the love

       วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน  2560  ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส   นางจินตวดี  พิทยเมธากุล  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย  ครั้งที่ 3/2560  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  2560  นอกจากนี้ยังมีเรื่องความก้าวหน้ากองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม ประจำปี2560 เช่นกองทุนหมู่บ้าน อำเภอจะนะ กองทุนประมง/กองทุนนกเขา อำเภอจะนะ     กองทุนพัฒนาสังคม อำเภอเทพา    , อำเภอนาหม่อม,  อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอสะเดา 

       นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2560  โดยการประชุมระดับอำเภอเพื่อเขียนโครงการ   พร้อมวัตถุประสงค์โครงการ จำนวนผู้เข้าร่วม และระยะเวลาในการดำเนินงาน   สำหรับความคืบหน้าการติดตั้งอุปกรณ์เตาเผา  ได้ดำเนินการส่งมอบและรับงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2560 และ มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่  28 กันยายน  2560 ณ พิื้นที่บริเวณโรงเรียนสานฝันปันรักมูลนิธิ  ใกล้สถานีควบคุมความดันก๊าซที่ 4 ตำบลบ้านพรุ  อำเภอหาดใหญ่  จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

       เรื่องติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาความชุกชุมของปลาและสารตกค้างหรือสารพิษ ในตัวปลาบริเวณป่าพรุ รอบโรงแยกก๊าซฯ  และข้อมูลการเฝ้าระวังสุขภาพเด็กเล็กหรือการป่วยของเด็กในพื้นที่ บริเวณโครงการฯ      ผลการติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย)จำกัด (SGS)  พบว่าโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวน 162 มาตรการ ซึ้งได้ปฏิบัติไปแล้ว 159 มาตรการ  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวน 78 รายการ บริษัทฯได้ปฏิบัติครบทุกรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics