อนุบาลในฝันหาดใหญ่ จัดแถลงข่าว โครงการสอนสองภาษาโรงเรียนเทศบาล 6

Spread the love

งานแถลงข่าวโครงการสอนสองภาษาอนุบาลในฝัน โรงเรียนเทศบาล 6

           วันพุธที่ 15 มิถุนายน  2565  ณ  โรงเรียนเทศบาล 6 อนุบาลในฝัน   ได้จัดแถลงข่าวโดยมี  พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี  นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่   รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นางสาว ณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายแอนดรูว์ บิ๊ก สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ (Andrew Biggs Academy (ABA)    นางสุภาวดี   ติ้นสกุล  ผู้อำนวยการสถานศึกษาอนุบาลในฝัน  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครหาดใหญ่

โครงการสอนสองภาษาอนุบาลในฝัน โรงเรียนเทศบาล 6 เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสื่อสาร ที่ดำเนินการจัดขึ้น  ในสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่  ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีความมุ่งหวังยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการเน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตั้งแต่ระดับปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาล 6 อนุบาลในฝัน ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในโลกปัจจุบัน

สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านภาษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และในปีการศึกษา 2565 โครงการสอนสองภาษาอนุบาลในฝัน โรงเรียนเทศบาล 6 ได้ร่วมมือดับด้านการศึกษากับสถาบันการสอนภาษาชั้นนำ คือ สถาบันสอนภาษาอังกฤษแอนดรูว์ บิ๊ก อคาเดมี่ ได้มาดำเนินการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่อการสื่อสาร ให้กับโรงเรียนเทศบาล 6 อนุบาลในฝันซึ่งจะซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่อีกขั้นหนึ่ง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts