NIA ปิดอบรมหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนใต้

NIA ปิดอบรมหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนใต้
Spread the love

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้NIA ปิดอบรมหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนใต้

NIA ปิดอบรมหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนใต้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA  จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  Deep South Innovation Business Coaching Program 2022

NIA เปิดอบรมหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนใต้

สำหรับหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือ กิจกรรม 3 Day Smart SMEs & Startup ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรม คริสตัล โฮเต็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส, ปัตตานี และยะลา และกิจกรรม 8 Weeks Coaching Program หลักสูตรฝึกอบรมสุดเข้มข้นที่เน้นให้ความรู้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรม 3 Day Smart SMEs & Startup ให้ได้ทดลองปฏิบัติ สามารถนำไปใช้งานได้จริงในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งจะออกมาในรูปแบบข้อเสนอโครงการนำไปสู่ขั้นตอนการดำเนินการขอทุนสนับสนุนโครงการ Open Innovation มูลค่าสูงสุด 1.5 ล้านบาทต่อไป ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ 8 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 27 พ.ค. 2565 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี จ.ปัตตานี

NIA เปิดอบรมหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนใต้

โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ และมีผู้ประกอบการที่ได้รับทุนไปแล้ว 6 โครงการ ได้แก่ โครงการหวายและไม้ไผ่เทียมจากยางพารา, โครงการMD Store : ระบบจัดการและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์, โครงการอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย, โครงการเครื่องตัดเยลลี่กัมมี่แบบกึ่งอัตโนมัติ, โครงการแผ่นไม้อัดเทียมประสิทธิภาพสูงจากเส้นใยเปลือกทุเรียนร่วมกับยางธรรมชาติ และโครงการ MultiBox : โซลูชั่นด้านการทำตลาดออนไลน์สำหรับกลุ่ม SME ในท้องถิ่น รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการที่ได้รับทุนในปีนี้กว่า 10 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

NIA เปิดอบรมหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนใต้ NIA เปิดอบรมหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนใต้

โดยในงานจะมีจัดกิจกรรมแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 และการนำเสนอโครงการ Final Pitching จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร  สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาร่วมพิธีปิดโครงการในสัปดาห์ที่ 8 นี้ด้วย โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00- 12.30 น.

NIA เปิดอบรมหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนใต้

NIA เปิดอบรมหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนใต้ NIA เปิดอบรมหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนใต้NIA เปิดอบรมหลักสูตร Deep South Innovation Business Coaching Program 2022 ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนใต้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts