เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เยือน จชต. พร้อมชื่นชมการทำงาน ศอ.บต. โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ปชช

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เยือน จชต. พร้อมชื่นชมการทำงาน ศอ.บต. โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ปชช
Spread the love

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เยือน จชต. พร้อมชื่นชมการทำงาน ศอ.บต. โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ปชช ในภาพรวม

วันนี้ (28 เมษายน 2565) นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาราชการแทน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย ดร.สตีเวน จี.โอลีฟ ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และคณะฯ เข้าพบรศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองแนวทางการพัฒนา โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี ศอ.บต. หัวหน้าส่วนงานการต่างประเทศ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ศอ.บต.

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เยือน จชต. พร้อมชื่นชมการทำงาน ศอ.บต. โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ปชช

อุปทูตรักษาราชการแทน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเยือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตนมองว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่สวยงามน่าประทับใจและมีสิ่งดึงดูดต่างๆให้มาท่องเที่ยว ชาวบ้านในพื้นที่มีความเป็นกันเองด้วย นอกจากนี้ยังได้แนะนำโครงการ TOGETHER ที่องค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for international Development – USAID) ได้ขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงสนใจมิติด้านการพัฒนาที่ศอ.บต.ได้ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจในห้วงโรคระบาดโควิด 19 อาจส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในพื้นที่ การพัฒนาเมืองต้นแบบจะนะรวมถึงการรับทราบถึงแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล ทั้งนี้ขอชื่นชมหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่ช่วยกันทำหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

 

ด้านรศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวด้วยว่า ขอขอบคุณผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและคณะจากองค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for international Development – USAID) ที่ได้ให้เกียรติมาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบทบาทและภารกิจของ ศอ.บต.นั้นเป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาและเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในพื้นที่ที่ดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยเรามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรม (พุทธ มุสลิม จีน) และด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก หากประชาชนในพื้นที่มีรายได้ อยู่ดีกินดีและพึ่งพาตนเองได้ ก็จะทำให้สังคมในพื้นที่ดีขึ้นกว่าเดิม สามารถถลดเงื่อนไขที่อาจจะนำไปสู่การก่อความสงบในพื้นที่ได้

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เยือน จชต. พร้อมชื่นชมการทำงาน ศอ.บต. โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ปชช

 

นอกจากนี้ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ศอ.บต.มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจที่จะทำให้สามารถประกอบอาชีพได้ และในห้วงเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ ศอ.บต.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรล ภายใต้ชื่อ Amazaen Jungle Trail มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565 นี้ โดยขณะนี้มีนักวิ่งเทรลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 10 ประเทศ สมัครร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเบตง จังหวัดยะลาได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากเปิดการท่องเที่ยวให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ก็จะสามารถทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ อีกทั้งยังเป็นโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสวยงามให้กับทั่วโลกได้รับรู้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และคณะฯ มีกำหนดเดินทางเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2565 พร้อมพบปะผู้บริหารระดับสูงในแต่ละพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts