สงกรานต์นี้ไม่หยุด! ชวนเที่ยวหอดูดาว เชียงใหม่ โคราช ฉะเชิงเทรา และสงขลา ช่วงหยุด 13-17 เมษายน 2565

สงกรานต์นี้ไม่หยุด! ชวนเที่ยวหอดูดาว เชียงใหม่ โคราช ฉะเชิงเทรา และสงขลา ช่วงหยุด 13-17 เมษายน 2565
Spread the love

สงกรานต์นี้ไม่หยุด! ชวนเที่ยวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ. เชียงใหม่
หอดูดาวภูมิภาคโคราช ฉะเชิงเทรา และสงขลา ช่วงหยุดยาว 13-17 เมษายน 2565

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ชวนเที่ยวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ. เชียงใหม่ หอดูดาวภูมิภาคโคราช ฉะเชิงเทรา และสงขลา ช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2565 ชมนิทรรศการดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล รวมทั้งดูดาวฟรี! คืนวันเสาร์เช่นเคย พร้อมมาตรการด้านสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยและใส่ใจในสุขภาพของผู้มาใช้บริการทุกท่าน

สงกรานต์นี้ไม่หยุด! ชวนเที่ยวหอดูดาว เชียงใหม่ โคราช ฉะเชิงเทรา และสงขลา ช่วงหยุด 13-17 เมษายน 2565

สดร. เปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ. เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และสงขลา  ช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2565 พร้อมมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ครอบคลุมในเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยด้านสุขอนามัย อาทิ จำกัดปริมาณผู้เข้าใช้บริการนิทรรศการดาราศาสตร์ และท้องฟ้าจำลอง กำหนดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าชม ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าภายในอาคาร ลงทะเบียนก่อนและหลังใช้บริการ เว้นระยะ 1-2 เมตร ทุกจุดบริการ ทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะก่อนการให้บริการในแต่ละวัน และหลังรอบใช้บริการแต่ละรอบ รวมถึงลดการสัมผัส เช่น จัดทำคลิปแนะนำการใช้งานนิทรรศการแต่ละชุด รับชมผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด พร้อมระบบชำระเงินแบบ E-Banking เป็นต้น หวังว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจ คลายความกังวลใจให้กับผู้มาใช้บริการ 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ ทั้ง 4 แห่งของ สดร. สามารถจองรอบเข้าชมนิทรรศการดาราศาสตร์ และท้องฟ้าจำลองล่วงหน้าได้ตามช่องทางดังนี้ 

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ โทร. 084-0882261 หรือ ไลน์แอด @narit.astropark

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา โทร. 086-4291489 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา  โทร. 084-0882264 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา  โทร. 095-1450411

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts