มรภ.สงขลา เยี่ยมฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” วิทยาเขตสตูล

มรภ.สงขลา เยี่ยมฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” วิทยาเขตสตูล
Spread the love

มรภ.สงขลา เยี่ยมฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
นำแนวทางดำเนินงานประยุกต์ใช้ 
ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” วิทยาเขตสตูล

มรภ.สงขลา เยี่ยมฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” วิทยาเขตสตูล

มรภ.สงขลา ศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง หวังนำแนวทางดำเนินงานประยุกต์ใช้บริหารจัดการศูนย์ฝึกการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชน ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” วิทยาเขตสตูล

มรภ.สงขลา เยี่ยมฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” วิทยาเขตสตูล

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 รศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิศวกรสังคม เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อศึกษาเรียนรู้และนำประสบการณ์ในการดำเนินงานมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชน ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล

มรภ.สงขลา เยี่ยมฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” วิทยาเขตสตูล มรภ.สงขลา เยี่ยมฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” วิทยาเขตสตูล มรภ.สงขลา เยี่ยมฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” วิทยาเขตสตูล

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ร่วมให้การต้อนรับและนำคณะจาก มรภ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานยังฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโครงการฯ อาทิ ฟาร์มตัวอย่างขนาดเล็ก ศูนย์แมลงเศรษฐกิจ ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง ห้องเรียนศาสตร์พระราชา เป็นต้น ซึ่งทางคณะศึกษาดูงานได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก

มรภ.สงขลา เยี่ยมฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” วิทยาเขตสตูล มรภ.สงขลา เยี่ยมฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” วิทยาเขตสตูล มรภ.สงขลา เยี่ยมฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” วิทยาเขตสตูล

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts