สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา นำนักแสดงอบรมศิลปะพื้นบ้าน “กำเนิดศิลป์ ถิ่นโนรา”

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา นำนักแสดงอบรมศิลปะพื้นบ้าน “กำเนิดศิลป์ ถิ่นโนรา”
Spread the love

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา นำนักแสดงอบรมศิลปะพื้นบ้าน กำเนิดศิลป์ ถิ่นโนรา
พร้อมร่วมฉลอง
ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญามนุษยชาติ

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา นำนักแสดงอบรมศิลปะพื้นบ้าน “กำเนิดศิลป์ ถิ่นโนรา”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา นำคณะนักแสดงอบรมศิลปะพื้นบ้าน กำเนิดศิลป์ ถิ่นโนรา” พร้อมร่วมเฉลิมฉลองยูเนสโกขึ้นทะเบียนโนรา เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา นำนักแสดงอบรมศิลปะพื้นบ้าน “กำเนิดศิลป์ ถิ่นโนรา”

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา นำโดย ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการ อาจารย์โอภาส อิสโม รองผู้อำนวยการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ นำคณะนักแสดงโนราจำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมโครงการอบรมศิลปะพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “กำเนิดศิลป์ ถิ่นโนรา” กิจกรรมบวงสรวงครูโนรา ณ สวนพระเทพสิงหร บ้านแหลมเจ้า ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี โดยมีตัวแทนจากส่วนงานราชการ เครือข่ายองค์การทางด้านวัฒนธรรม ภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ภายในงานมีการทำบุญบวงสรวงครูโนรา การขับกลอน และการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ และการรำเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนรับรองโนราเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ตลอดจนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา ที่ผูกพันกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในภาคใต้ มีเอกลักษณ์การร้องและร่ายรำที่สะท้อนให้เห็นถึงมรดกที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts