กฟผ. ร่วมออกร้านจัดนิทรรศการ “งานสัปดาห์ วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560”

Spread the love

กฟผ. ร่วมออกร้านจัดนิทรรศการ “งานสัปดาห์ วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560”

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา โรงไฟฟ้าจะนะ และฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย นายกิตติพัฒน์ เอี่ยมรักษา วิทยากระดับ 9 ฝ่ายสื่อสารองค์การ นางสาวกรองทอง มีสมบูรณ์ หัวหน้าแผนกประชาคมสัมพันธ์ กองสื่อสารพัฒนาโครงการ ฝ่ายสื่อสารองค์การ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมออกร้านจัดนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน อาทิ การกำเนิดไฟฟ้า แหล่งผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด นอกจากนี้ ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมตอบคำชิงรางวัลจาก กฟผ. ให้กับคณะเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใน “งานสัปดาห์ วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics