“ในหลวง” พระราชทานผ้าห่มกันหนาว 2,000 ผืนให้ชาวเพชรบุรี

Spread the love

“ในหลวง” พระราชทานผ้าห่มกันหนาว 2,000 ผืนให้ชาวเพชรบุรี

วันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 17.04 น.     พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชินีฯ💛💜🙏

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มามอบช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยหนาว ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้มีฐานะยากจน จำนวน 2,000 ผืน

 

ในพื้นที่ 8 อำเภอ โดยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี ประธานในพิธีส่งมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ รับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วนราชการได้ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนมารับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติยินดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ตลอดมา

#ข่าวบ้านเมือง #เรารักราชวงศ์จักรีทุกพระองค์เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์🇹🇭🙏

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts