มรภ.สงขลา จับมือ สคร.12 สงขลา บริการตรวจโควิดบุคลากร-นศ. เชิงรุก

มรภ.สงขลา จับมือ สคร.12 สงขลา บริการตรวจโควิดบุคลากร-นศ. เชิงรุก
Spread the love

มรภ.สงขลา จับมือ สคร.12 สงขลา บริการตรวจโควิดบุคลากร-นศ. เชิงรุก
เตรียมประเมินสถานการณ์ประกอบการพิจารณาเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

            มรภ.สงขลา ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ออกพื้นที่บริการตรวจโควิด-19 เชิงรุก ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา พร้อมเตรียมประเมินสถานการณ์ประกอบการพิจารณาเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

มรภ.สงขลา จับมือ สคร.12 สงขลา บริการตรวจโควิดบุคลากร-นศ. เชิงรุก

             เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564   อาจารย์พิเชษฐ์  จันทวี   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรภ.สงขลา   ที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้ารับบริการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองสามารถทราบผลการตรวจได้ภายใน 15 นาที โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยรถพระราชทานวิเคราะห์ด่วนพิเศษเคลื่อนที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา (สคร.) ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกตามมาตรการของสาธารณสุขจังหวัด และเพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์และการพิจารณาเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติของ มรภ.สงขลา ร่วมกับสถานศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัดต่อไป

มรภ.สงขลา จับมือ สคร.12 สงขลา บริการตรวจโควิดบุคลากร-นศ. เชิงรุก มรภ.สงขลา จับมือ สคร.12 สงขลา บริการตรวจโควิดบุคลากร-นศ. เชิงรุก มรภ.สงขลา จับมือ สคร.12 สงขลา บริการตรวจโควิดบุคลากร-นศ. เชิงรุก มรภ.สงขลา จับมือ สคร.12 สงขลา บริการตรวจโควิดบุคลากร-นศ. เชิงรุก มรภ.สงขลา จับมือ สคร.12 สงขลา บริการตรวจโควิดบุคลากร-นศ. เชิงรุก มรภ.สงขลา จับมือ สคร.12 สงขลา บริการตรวจโควิดบุคลากร-นศ. เชิงรุก มรภ.สงขลา จับมือ สคร.12 สงขลา บริการตรวจโควิดบุคลากร-นศ. เชิงรุก มรภ.สงขลา จับมือ สคร.12 สงขลา บริการตรวจโควิดบุคลากร-นศ. เชิงรุก

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts