เลขาธิการ ศอ.บต. รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

Spread the love

เลขาธิการ ศอ.บต. ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา เตรียมพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน On Site คาด 3 จชต. เปิดการเรียนการสอนได้ดีเดย์ 1 ธันวาคมนี้

เลขาธิการ ศอ.บต. ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ พร้อมร่วมหารือเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีพลโท โภชน์ นวลบุญ หัวหน้าสำนักงาน ศบค.ส่วนหน้า นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายอับดุลรอห์มาน ตูปะ ผู้จัดการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน  จังหวัดยะลา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 จ.ยะลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

เลขาธิการ ศอ.บต. ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยถึงการลงพื้นที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ในครั้งนี้ว่า เป็นการเยี่ยมสร้างขวัญ กำลังใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนได้ตามปกติ เพราะการเปิดภาคเรียนนั้นทาง ศบค. ส่วนหน้า ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้กำหนดการเปิดสถานศึกษา ซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์  ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนโควิด-19 ที่บุคลากรทางการศึกษาจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน 100 เปอร์เซ็นต์ หรือผลการตรวจเชื้อจากเครื่องตรวจ ATK ซึ่งจะต้องมีการแสดงผลเป็นระยะ ส่วนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ นั้นถือเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีขนาดใหญ่ และเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในระดับต้นของจังหวัดยะลา ในภาพรวมโรงเรียนแห่งนี้ มีบุคลากรจำนวนกว่า 500 คน นักเรียนกว่า 6,000 คน หลังจากนี้ทางโรงเรียนจะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนเพื่อให้เปิดการเรียนการสอนตามปกติได้

เลขาธิการ ศอ.บต. ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา เลขาธิการ ศอ.บต. ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

ส่วนของการเปิดภาคเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีการวางแผนจะเปิดในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นี้ ซึ่งวันนี้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนประจำจังหวัด ตลอดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาส่วนหน้า จะประชุมหารือพร้อมกัน เพื่อประเมินความพร้อมของแต่ละโรงเรียน และในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกาย และชุดตรวจ ATK  ให้แก่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจคัดครองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด – 19 พร้อมกันนี้ได้ประสานเทศบาลนครยะลา ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียนของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิด้วย

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts