มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
Spread the love

มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564   รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร รองผู้อำนวยการฯ นายมานพ อ่อนแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายศุภกร หนูสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดสุวรรณคีรี ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โดยมี นายบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี โดยศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จ.สงขลา ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นหอแสดงประวัติศาสตร์ ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านบนหลังคามีกุฎาคารประดิษฐานพระพุทธรูปปางชนะมาร และมีทางเดินโดยรอบอาคาร

มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts