สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา จัดอบรมอาชีพเชิงปฏิบัติการแก่คนพิการ

สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา จัดอบรมอาชีพแก่คนพิการด้วยเกษตรสมัยใหม่
Spread the love

สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา จัดอบรมอาชีพแก่คนพิการด้วยเกษตรสมัยใหม่
 
         วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน  2564   เวลา 14.00น.  ณ โรงแรมฟลอร่าเมย์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา   สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา  จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเกษตรปลอดสาร เลี้ยงไก่ไข่และการจัดการพื้นที่เกษตรตัวอย่างสำหรับคนพิการโดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ  ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีเปิด
 
สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา จัดอบรมอาชีพแก่คนพิการด้วยเกษตรสมัยใหม่ สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา จัดอบรมอาชีพแก่คนพิการด้วยเกษตรสมัยใหม่ สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา จัดอบรมอาชีพแก่คนพิการด้วยเกษตรสมัยใหม่
 
        โดยมี นายวินัย  ขวัญปาน  นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลากล่าวรายงาน   โดยโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ 2563 โดยจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเกษตรปลอดสาร เลี้ยงไก่ไข่และการจัดการพื้นที่เกษตรตัวอย่างสำหรับคนพิการ ในระหว่างวันที่10-11 พฤศจิกายน2564 ณ โรงแรมฟลอร่าเมย์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา
 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics