สุดปลื้ม “กฤษณพงศ์ สิทธิชัย”  มรภ.สงขลานักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

สุดปลื้ม “กฤษณพงศ์ สิทธิชัย”  มรภ.สงขลานักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
Spread the love

 

กฤษณพงศ์ สิทธิชัย” มรภ.สงขลา นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สุดปลื้ม “กฤษณพงศ์ สิทธิชัย”  มรภ.สงขลานักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

               มรภ.สงขลา สุดปลื้ม กฤษณพงศ์ สิทธิชัย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สุดปลื้ม “กฤษณพงศ์ สิทธิชัย”  มรภ.สงขลานักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

            นายกฤษณพงศ์  สิทธิชัย  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มรภ.สงขลา กล่าวถึงความรู้สึกต่อการได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ว่า การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้อาจเป็นเพราะตนเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่เรียกว่าหัวใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนทุกความมุ่งมั่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนหรือด้านกิจกรรม หากเราทำสิ่งใดก็ตามด้วยหัวใจผลที่ตามมามักคุ้มค่าเสมอ จุดเริ่มต้นแรกเพียงคิดว่าในฐานะนักศึกษาราชภัฏคนหนึ่ง จะสามารถทำประโยชน์อะไรได้บ้าง เพื่อตอบแทนคุณสถาบันซึ่งสร้างตนขึ้นมา  จึงได้พัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้านอย่างเข้าใจ เพื่อจะได้พัฒนาส่วนอื่น ๆ ต่อไป ตลอดจนบูรณาการความรู้และความถนัดในสาขาวิชาภาษาไทยมาร่วมด้วย จนเกิดเป็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์อย่างโครงการผีเสื้อพระราชา (Butterfly Model) ซึ่งเป็นโครงการที่มีการนำศาสตร์พระราชาร่วมกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอันเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นพื้นฐานของเยาวชน ตลอดจนโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

สุดปลื้ม “กฤษณพงศ์ สิทธิชัย”  มรภ.สงขลานักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

            ตนคิดว่าจุดมุ่งหมายของรางวัลนี้ คือการสร้างขวัญและกำลังให้กับนักเรียนหรือนักศึกษา ที่มีความมุมานะ มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี หมั่นพากเพียรประกอบคุณงามความดีอยู่สม่ำเสมอ ตลอดจนมีกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณประโยชน์ มีคุณภาพ แสดงออกถึงความมีคุณธรรมดีงามและสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นได้ ดังนั้น ในฐานะที่เป็นผลิตผล ราชภัฏ” คนของพระราชา…ข้าของแผ่นดิน คำกล่าวนี้มีความหมายลึกซึ้งในจิตสำนึกของชาวราชภัฏทุกคน ตนภาคภูมิใจที่สุดในฐานะนักศึกษา มรภ.สงขลา และเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ส่งมอบเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งสร้างและให้โอกาสเสมอมา ตนขอตั้งปณิธานว่าจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ประกอบสร้างคุณงามความดี ให้สมศักดิ์ศรีนักศึกษารางวัลพระราชทาน

ทั้งนี้ ความสำเร็จที่ได้รับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าอย่างรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานนั้น เกินความคิดของนักศึกษาคนหนึ่งอย่างยิ่ง หากจะฝากสารไปยังน้อง ๆนักศึกษาคนอื่น ๆ คงฝากให้ทุกคนลองจุดประกายความอยากในตนเอง คำว่าอยากในที่นี้คือ อยากที่จะคิด  อยากที่จะทำ และอยากที่จะสร้างประโยชน์แก่สถาบันและสังคม อย่ามองว่าทำไปแล้วตัวเราจะกำไรหรือขาดทุน เพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราทำทั้งหมดจะย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบของผลกำไรอย่างแน่นอน ให้ยึดมั่นในคติประจำใจไว้ว่าสิ่งไหนดีจงทำ แล้วสิ่งที่ดีจะนำพาเราไปอยู่ท่ามกลางของคนดีและได้ร่วมทำสิ่งดี ๆ ต่อเนื่องตลอดไป

ขอขอบพระคุณ มรภ.สงขลา ที่มอบโอกาสให้กระผมได้ทำหน้าที่ตอบแทนคุณสถาบันการศึกษาขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ธัญญพานิชย์ อาจารย์เอื้อนจิตร สัมมา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิราภา  คงเขียว รองอธิการบดี อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.มนตรี เด่นดวง คณะครุศาสตร์ ตลอดจนอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยและอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ทุกท่าน พี่ ๆ เจ้าหน้าที่จากกองพัฒนานักศึกษา และทุกท่านที่เกี่ยวข้อง คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ครูนิกร ครูนทิตา ครูจิราวรรณ และ ครูกัลยา ขอบคุณทีมงานโครงการผีเสื้อพระราชา โครงการพี่สอนน้องให้อ่านเขียน

โครงการครูเพื่อศิษย์ โครงการตามพระบรมราโชวาท ชมรมช่อวรรณศิลป์ ต้นกล้าสภาปาริฉัตร ผู้นำเชียร์คณะครุศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนการเรียนและการทำงานในทุก ๆ ด้าน ขอขอบพระคุณทุกคนเบื้องหลัง ผมดีใจและภาคภูมิใจที่สุดในฐานะนักศึกษา มรภ.สงขลา และคงเป็นความภาคภูมิใจที่ผมได้ส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยที่สร้างและให้โอกาสผมเสมอมา นายกฤษณพงศ์ กล่าวและว่า

                  ราชภัฏ” นามนี้คือศรีศักดิ์                   ลัญจกรแน่นหนักคือศักดิ์ศรี

คนของพระราชาปิ่นธานี                                        ข้าแผ่นดินถิ่นนี้ที่ภูมิใจ

                ผลิดอกช่อสวยสง่าปาริฉัตร                   งามเด่นชัดช่อความหวังพลังใหม่

ริ้วขาวแดงถักทอก่อสายใย                                    ขัดเกลาให้สมคำว่า ข้าแผ่นดิน

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics