ศอ.บต. MOU ม.อ. ส่งเยาวชนครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน เข้าศึกษาเกษตรสมัยใหม่

ศอ.บต. MOU ม.อ. ส่งเยาวชนครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน เข้าศึกษาเกษตรสมัยใหม่
Spread the love

ศอ.บต. MOU ม.อ. ส่งเยาวชนครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน เข้าศึกษาเกษตรสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาชุมชน ตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศอ.บต. MOU ม.อ. ส่งเยาวชนครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน เข้าศึกษาเกษตรสมัยใหม่

วันนี้ (3 กันยายน 2564)   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)   นำโดย พลเรือตรี สมเกียรติ   ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     วิทยาเขตหาดใหญ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพิเศษรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษา     ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งโรงเรียนในสังกัดของรัฐ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยเป็นนักเรียนต้นแบบดีเด่นด้านการเกษตรจากโครงการพระราชดำริ ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน ของ ศอ.บต. และเคยเข้ารับรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงกรณีการดำเนินการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า เป็นการต่อยอดโครงการ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการส่งเสริมและให้ความรู้แก่นักเรียนด้านเพาะปลูกและดูแล เพื่อเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารภายในครัวเรือนและจำหน่าย โดยการลงนาม MOU ร่วมกับ ม.อ. ในครั้งนี้ จะเป็นการดำเนินการนำร่องส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจด้านการเกษตรในโครงการดังกล่าว เข้าศึกษาการทำการเกษตรอย่างจริงจัง เพื่อกลับไปพัฒนาชุมชนและอำเภอของตนเอง โดยคาดหวังว่า ต่อไปในอนาคตกลุ่มนักเรียนดังกล่าวจะเติบโตเป็นเกษตรกรยุคใหม่ สามารถกำหนดทิศทางของตลาด  กำหนดราคา และปลายทางของตลาดบริโภคได้ โดยในทุกปี ศอ.บต. ร่วมกับจังหวัดจะดำเนินการคัดกรองนักเรียนจาก 30 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เหลือเพียง 2 คน เป็นนักเรียนที่มีหัวใจรักการเกษตรอย่างแท้จริง เพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศอ.บต. MOU ม.อ. ส่งเยาวชนครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน เข้าศึกษาเกษตรสมัยใหม่

สำหรับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีการระบุการสนับสนุนการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน จำนวน 47 คน เริ่มดำเนินการ รับนักเรียนเข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2565-2570 และนับตั้งแต่ปี 2571 เป็นต้นไปทางมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติจะรับนักเรียนจากโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน จำนวนปีละ 10 คน อย่างต่อเนื่อง

ศอ.บต. MOU ม.อ. ส่งเยาวชนครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน เข้าศึกษาเกษตรสมัยใหม่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics