์(พม.) เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบาง

์(พม.) เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบาง
Spread the love

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม  2564    คุณน้ำเพชร ดิเส็ม ผู้อำนวยการกองบริหารภูมิภาคเขต 8 ฝ่ายบริหารงานชุมชน 4  การเคหะแห่งชาติ  คุณนสร ศรีทองช่วย เคหะจังหวัดสงขลา  ได้รับมอบหมายจากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)  เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบางที่อยู่ในโครงการเคหะชุมชนหาดใหญ่ จำนวน 49 ถุง ที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนที่มีความเสี่ยงสูง และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยมีนายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งได้รับมมอบหมายจาก พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมมอบถุงยังชีพ ณ สำนักงานการเคหะชุมชนหาดใหญ่ ในครั้งนี้ด้วย 


คุณน้ำเพชร ดิเส็ม ผู้อำนวยการกองบริหารภูมิภาคเขต 8 ฝ่ายบริหารงานชุมชน 4 การเคหะแห่งชาติ คุณนสร ศรีทองช่วย เคหะจังหวัดสงขลา กล่าวเสริมว่า ด้วยรัฐบาล โดยการบริหารงานของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม การพัฒนาคุรภาพชีวิตของกลุ่มคนยากจนและกลุ่มเปราะบาง ซึ่งในสถานการณ์ COVID-19 รัฐบาลได้มีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆ และฝากให้ทุกกระทรวงหน่วยงานดูแลช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ที่มีความเสี่ยงสูงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

์(พม.) เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบาง

์(พม.) เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบาง

จึงมอบหมายให้นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) และหน่วยงานในสังกัด นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในทุกพื้นที่ ซึ่งในวันนี้การเคหะแห่งชาติ ได้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในโครงการเคหะชุมชนหาดใหญ่ ระยะ1 ระยะ3 และระยะ4 โดยมอบถุงยังชีพซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ จำนวน 49 ถุง เพื่อนำไปส่งต่อความช่วยเหลือ ให้แก่กลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง ที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อน ในส่วนของเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts