ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประชุม อปท.ในอำเภอหาดใหญ่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประชุม อปท.ในอำเภอหาดใหญ่
Spread the love

 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประชุม อปท.ในอำเภอหาดใหญ่

วันนี้ 31 กรกฎาคม  2564  เวลา 09.30 น. นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42  พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศืริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประชุม อปท.ในอำเภอหาดใหญ่

โดยมีนายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตอำเภอหาดใหญ่ ได้แก่ เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลตำบลคูเต่า เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลตำบลพะตง เทศบาลตำบลบ้านไร่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เทศบาลตำบลน้ำน้อย อบต.พะตง อบต.คลองอู่ตะเภา อบต.ทุ่งใหญ่ อบต.ท่าข้าม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา แรงงานจังหวัดสงขลา ประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สาธารณสุข อำเภอหาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหาแนวทางในการแก้ปัญหาและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ที่เพิ่มจำนวนขึ้นให้ลดจำนวนน้อยลงอย่างโดยเร็ว


โดยผลสรุปในที่ประชุมมีดังนี้
1. การพบผู้ติดเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ต้องรอให้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ให้ทางผู้ประกอบการหรือสาธารณสุขเข้าไป Bubble and Seal เพราะถ้าไม่ดำเนินการตั้งแต่แรกจะทำให้เป็นการทำงานตามหลังไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ให้สาธารณสุขจังหวัดสงขลากำหนดมาตรการใหม่นำเสนอเข้าคณะกรรมควบคุมโรคจังหวัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที (ซึ่งมาตรการ Bubble and Seal ของสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆภายในอำเภอหาดใหญ่ เป็นการควบคุมการระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารถทำได้ตั้งแต่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไปจนถึงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เป็นการจัดการในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกัน โดยทำการแบ่งคนเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่ละกลุ่มสามารถทำงานร่วมกันโดยป้องกันตนเอง แต่ไม่ให้มีการทำงานหรือทำกิจกรรมข้ามกลุ่มและไม่ให้พนักงานมีกิจกรรมนอกสถานประกอบการหรือนอกที่พักอาศัย)


2. ให้โรงงานทุกโรงงานจะต้องมี FQ (Factory Quarantine) ของตัวเองให้ได้ เพื่อป้องกันผู้ใช้แรงงานในโรงงานออกมาแพร่กระจายเชื้อให้กับประชาชนภายนอก และใช้มาตรการ Bubble and seal มาดำเนินการต่อไป
3. ชุมชนที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ให้ อปท.แต่ละที่สามารถปิดชุมชนนั้นๆ ได้ เพื่อเป็นป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ แล้วทำการคัดแยกระหว่างผู้ติดเชื้อกับผู้ไม่ติดเชื้อให้ชัดเจน ให้ทำการตรวจหาเชื้อทันทีด้วย Antigen Test โดยเร็ว

 


4. ให้แต่ละ อปท.จัดตั้ง LQ, HI หรือ CI ในพื้นที่ของตัวเองขึ้น พร้อมทั้งตรวจหาเชิงรุก เพื่อเป็นการคัดแยกกลุ่มผู้ป่วยออกชุมชนให้ชัดเจนและทำการกักตัว ควบคุมการแพร่ระบาดอย่างแท้จริง
5. ให้ อปท.แต่ละแห่ง ปชส.และทำความเข้าใจ ชี้แจงแก่ประชาชนในพื้นที่ ที่จะเอาสถานประกอบการโรงแรมทำเป็นสถานที่กักตัวแบบ LQ, HI หรือ CI ที่เป็นกลุ่มสีต่างๆ ให้รับรู้โดยเร็ว
6. ให้ อปท. สร้างการรับรู้ ตระหนักรู้และป้องกันตนเอง โดยใช้มาตรการ D.M.H.T.T. และอย่าออกไปนอกบ้านโดยไม่จำเป็น หมั่นตรวจสอบดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอ


7. ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอหาดใหญ่ ตำรวจ ทหาร บังคับกฎหมายตาม พรก.ฉุกเฉิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค กฎหมายการเล่นพนัน ยาเสพติด ให้เข้มงวดและมีกระทงความผิดมากยิ่งขึ้น
8. วัคซีนสำหรับฉีดให้กับประชาชนนั้น ทั้งทางจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ ก็ได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนมาเพิ่มเติม สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในพื้นที่แต่ก็ยังไม่ทั่วถึง ก็ดำเนินการประสานขอสนับสนุนเพิ่มไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
9. ขณะนี้ ทาง อบจ.สงขลา ได้เตรียมแผนแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 230,000 ชุด และตามที่ อปท.แต่ละแห่งขอสนันสนุนไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ


10. แนวโน้มการขยายระยะเวลาการล็อคดวาน์ อาจจะขยายระยะเวลาเพิ่มเติม 14 วัน แต่จะต้องดูการประชุมใหญ่ของ ศบค.ก่อน ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น หรือบางอย่างอาจจะผ่อนคลายลง
การดำเนินการจัดเก็บขยะ ขยะติดเชื้อ HI , LQ, CI หรือโรงพยาบาลสนามที่อยู่ในใด ก็ให้ อปท.แต่ละที่รับไปดำเนินการ
11. ทุก อปท.สามารถขอกำลังพลทหารจากมณฑลทหารที่ 42 มาร่วมในการดำเนินการต่างๆ ได้ เช่น การส่งต่อผู้ป่วย การดูแลพื้นที่ต่างๆ และการใช้ความเข้มงวดในการลงพื้นที่
12. ให้ประกันสังคมจังหวัดสงขลา ดูแลมาตรการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบตาม ม.33 ม.39 ที่จะมีผลเร็วๆนี้ ให้รวดเร็ว


ทางด้าน พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาศฯได้ดำเนินการตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชนเชิงรุก การจัดหาวัคซีนสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลฯมาแล้วส่วนหนึ่ง จำนวน 8,000 โดส สำหรับการรับส่งผู้ป่วยนั้นก็ได้มีตัวแทนบริษัท ให้ยืมใช้รถสำหรับใช้รับส่งผู้ที่ป่วยที่ติดเชื้อจำนวน 1 คัน เพื่อดูแลรับ-ส่ง และสนับสนุนภารกิจในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งขณะนี้ก็ได้ใช้รับส่งผู้ป่วยอยู่ พร้อมทั้งได้จัดเตรียมงบประมาณ สำหรับการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดไว้แล้ว และได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ในหอประชุมแห่งนี้ สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้เตรียมชุด Rapid Test สำหรับลงพื้นที่ จำนวน 5 ชุมชนเป้าหมายเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ซึ่งจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts