ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯชุมชนบางกล่ำ-ควนเนียงพรุ สวน ควน คลอง เล – สันหลังมังกร

Spread the love

มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา ลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯชุมชนบางกล่ำ-ควนเนียง พรุ สวน ควน คลอง เล – สันหลังมังกรแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 วันพุธที่  7 กรกฎาคม 2564   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติชุมชนบางกล่ำ-ควนเนียง โดยมี ผศ.ดร.มนัสสวาส กุลวงศ์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  นายชาญวิทูร สุขสว่างไกร นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา พร้อมด้วยนางสาวอรัญญา รักเมือง เลขานุการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา รวมไปถึงทีมงานบัณฑิตตำบลแม่ทอมและชาวบ้านในพื้นที่ ตลอดจนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นำคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสื่อมวลชนร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

โดยกิจกรรมนี้เล็งเห็นว่า สงขลาเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายของเชื่อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติและความหลากหลายของชุมชนซึ่งชวนหลงใหล จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อช่วยขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมก่อนมาตรการรัฐบาลที่กำหนดเปิดประเทศภายใน 120 วันข้างหน้า

สำหรับกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติชุมชนบางกล่ำ-ควนเนียง “พรุ สวน ควน คลอง เล @บางกล่ำ-ควนเนียง” นี้ โดยรวมตัวพร้อมกัน ณ ตลาดน้ำบางกล่ำ 3D เริ่มต้นด้วยการร่วมกันพายเรือคายัคล่องคลองบางกล่ำตลอดสายร่วมกันเพื่อให้ได้สัมผัสทัศนียภาพและเก็บภาพประทับใจของธรรมชาติที่สมบูรณ์ของอำเภอบางกล่ำ เพื่อไปจุดเช็คอิน ณ บ้านสวน ธนกฤต  เพื่อรับประทานอาหารเช้าอย่างข้าวเหนียวไก่ทอด พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

           ต่อจากนั้นก็การเดินทางโดยเรือหางยาวชุมชน มุ่งหน้าสู่ป่าชายเลนและฟาร์มทะเล ณ ชุมชนบ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา โดยตลอดเส้นทางจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สมบูรณ์และวิถีการดำรงชีวิตของชุมชน   ในการทำประมงเชิงอนุรักษ์  ฉบับวิถีชุมชนที่เรียบง่าย  ที่หาชมได้ยากยิ่ง  ซึ่งก่อนจะถึงชุมชนบ้านโคกเมือง ยังได้แวะถ่ายภาพและเก็บขยะร่วมกัน ณ สันหลังมังกรแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นหาดสันทรายกลางลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยอยู่ห่างจากชุมชนโคกเมืองไม่ไกลมากนัก ถือเป็นจุดเช็คอินที่อันซีนใหม่ๆ ของตำบลบางเหรียง เลยทีเดียว

 

       เสร็จเรียบร้อยแล้ว เดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านโคกเมือง เพื่อร่วมกันเรับประทานอาหารกลางวันในรูปแบบบของ”ปิ่นโตร้อยสาย”โดยเป็นการนำข้าวปลาอาหารคาวหวานที่หลากหลายใส่ปิ่นโตของชุมชนฯมาต้อนรับผู้มาเยือน โดยรับประทานท่านกลางบรรยากาศป่าชายเลนป่ากางโกงที่สมบูรณ์อีกด้วย ก่อนกลับทางผู้จัดได้ร่วมกัน วิเคราะห์สรุปสิ่งที่ได้รับจากการทำกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อหาทางปรับปรุงและนำกลับไปแก้ไขใหม่ให้ดียิ่งขึ้นในกิจกรรท่องเที่ยวจริงในครั้งต่อไปและช่วยกันเก็บขยะให้เรียบร้อยทุกครั้ง โดยตลอดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่​ระบาดของโรคโควิด – 19 ตลอดการเดินทาง เป็นการจบกิจกรรมฯโดยสมบูรณ์แบบ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts