ศอ.บต. จับมือ บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด ผลิตสินค้าออแกนิก สู่ตลาดโลกกับ โครงการฮาลาลฟาร์ม

ศอ.บต. จับมือ บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด ผลิตสินค้าออแกนิก สู่ตลาดโลกกับ โครงการฮาลาลฟาร์ม
Spread the love

ศอ.บต. เตรียมผลักดัน โครงการฮาลาลฟาร์ม ในพื้นที่ จชต. จับมือ  บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด ผลิตสินค้าออแกนิก สู่ตลาดโลก ภายใต้ความร่วมมือ เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์

ศอ.บต. จับมือ บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด ผลิตสินค้าออแกนิก สู่ตลาดโลกกับ โครงการฮาลาลฟาร์ม

        เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาค (ศอ.บต.) ร่วมต้อนรับ  H.E Mr. Kees Rade เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พร้อมเยี่ยมชมกิจการโรงงานและแปลงเพาะปลูกพันธุ์พริกเพื่อการพัฒนาโครงการ Halal Farm โดยมี คุณเออร์วิน เดอ สมิท ประธานกรรมการบริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Mr.Hans van den Born ผู้บริหารหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครสวรรค์ ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะหน่วยงานภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 40 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน

ศอ.บต. จับมือ บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด ผลิตสินค้าออแกนิก สู่ตลาดโลกกับ โครงการฮาลาลฟาร์ม

        บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบริษัท   ที่ประกอบกิจการผลิตพริกซอส น้ำจิ้ม เครื่องปรุงรสต่างๆ ส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ในแถบยุโรปและประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย คือฐานลูกค้าฮาลาลฐานใหญ่ ที่สามารถต่อยอดไปยังประเทศในตะวันออกกลางได้

 

          ปัจจุบันทางบริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีการส่งออกพริก ประมาณ 20 ล้านกิโลกรัม มีการส่งเสริมเกษตรกรทางภาคเหนือและภาคอีสาน แต่ผลผลิตไม่เพียงพอและต้องการที่จะส่งเสริมให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูก สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ โดยการทำระบบฟาร์ม  ใช้เทคโนโลยีจากเนเธอร์แลนด์ ปลูกพืชอินทรีย์ที่ไม่มีการใช้สารเคมีหรือสิ่งอันตราย หากเราสามารถเปลี่ยนระบบฟาร์มในประเทศไทยได้ และจะนำร่องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นโมเดลใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้ผลิต OEM (Original Equipment Manufacturer) ภายใต้แบรนด์ดังต่างๆ มากกว่า 10 ปี  รับผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อนำไปติดแบรนด์ที่มีอยู่แล้วของลูกค้า

        เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การนำผู้แทนภาคเกษตรในพื้นที่ จชต. มาเยือนที่นี่เพื่อให้ได้รับรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรในพื้นที่ถึงทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตรให้หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่มีความต้องการของตลาดรองรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชระยะสั้นที่สร้างรายได้และใช้เวลาปลูกไม่นาน ขณะนี้เราเริ่มเห็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางคือการ่วมมือกับทาง บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยการนำร่องปลูกพริกที่มีคุณภาพเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งเน้นการผลิตในเชิงของฮาลาล สามารถส่งไปยังตลาดที่ไหนก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้าน อย่างประเทศมาเลเซีย

ศอ.บต. จับมือ บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด ผลิตสินค้าออแกนิก สู่ตลาดโลกกับ โครงการฮาลาลฟาร์ม

          ด้าน H.E Mr. Kees Rade เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำ ประเทศไทย กล่าวด้วยว่า      บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงการเกษตร ในภาวะที่โลกของเรามีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ความต้องการอาหารก็มีเพิ่มมากขึ้น เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่แวดวงการเกษตรจะต้องเริ่มตระหนักถึงบทบาทในการทำให้การเกษตรมีความยั่งยืน เนเธอร์แลนด์ในฐานะเป็นประเทศชั้นนำระดับโลกของด้านการเกษตร มีเรื่องที่อยากเน้นย้ำ 2 ประเด็น คือ สิ่งแรกที่ทำให้เนเธอร์แลนด์เป็นผู้นำระดับโลกในวงการการเกษตรและอาหารคือนวัตกรรม เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่พัฒนาในเรื่องนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ประเด็นที่ 2 คือความยั่งยืน รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเรื่องใดก็ตาม ความยั่งยืนถือเป็นกฎหลักและหัวใจของการพัฒนาประเทศเนเธอร์แลนด์

ศอ.บต. จับมือ บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด ผลิตสินค้าออแกนิก สู่ตลาดโลกกับ โครงการฮาลาลฟาร์ม

        การเชื่อมโยงของ 2 ประเด็นนี้ เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศเนเธอร์แลนด์กลายเป็นประเทศเล็กๆที่เป็นมหาอำนาจด้านการเกษตรของโลกเมื่อเทียบกับประเทศใหญ่ๆ เช่น บราซิล รัสเซีย เราเป็นประเทศเล็กๆ ที่มีความสามารถระดับโลกในเรื่องของการเกษตรและอาหาร เมื่อกลับมามองที่ บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก็มีความประทับใจอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสมผสานคุณค่าระหว่างความเป็นเนเธอร์แลนด์กับความเป็นไทย และมีความไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและการใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และได้เรียนรู้ถึงการผจญภัยก้าวใหม่ของ บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในภาคใต้ของไทย ซึ่งจะเป็นการสร้างคุณค่าและช่วยพัฒนาประเทศได้

ศอ.บต. จับมือ บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด ผลิตสินค้าออแกนิก สู่ตลาดโลกกับ โครงการฮาลาลฟาร์ม

คุณวิชาดา เดอ สมิท กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทแรกที่ควบคุมการใช้สารเคมีในผักโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้รับยอดการสั่งซื้ออย่างถล่มทลาย ซึ่งถือเป็นโรงงานเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองเรนฟอร์เรสท์ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และมีการตั้งเป้าหมายพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการรับรองให้นานาประเทศได้เห็นว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกมองข้าม เป็นพื้นที่ที่ทุกคนไม่อยากไป เป็นพื้นที่ที่น่าลงทุน มีศักยภาพอย่างมาก พร้อมทำให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการสร้างงาน ซึ่งถือเป็นโมเดลที่น่าสนใจให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts