มรภ.สงขลา ปฐมนิเทศจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหา’ลัย

Spread the love

มรภ.สงขลา ปฐมนิเทศจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาลัย
ขานรับนโยบาย อว. ช่วย นศ.-ปชช.ทั่วไป-บัณฑิตจบใหม่
มีรายได้ช่วง 
COVID-19 ระบาด

มรภ.สงขลา ปฐมนิเทศและแถลงข่าวสื่อมวลชน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ขานรับนโยบายกระทรวง อว. จ้างงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป พื้นที่สงขลา สตูล ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

มรภ.สงขลา ปฐมนิเทศจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหา’ลัย

                ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)  กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศและแถลงข่าวสื่อมวลชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563  เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน

                ทั้งนี้ มรภ.สงขลา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวใน 5 พื้นที่ของจังหวัดสงขลาและพัทลุง ประกอบด้วย 1. ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2. ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 3. ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 4. ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และ 5. ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ซึ่ง มรภ.สงขลา ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการภายใต้โครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น โดยมีผู้เข้าร่วมรายงานตัวปฐมนิเทศจำนวน 100 อัตรา ได้แก่ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 50 อัตรา นักศึกษา 25 อัตรา  และประชาชนทั่วไป 25 อัตรา

                ผศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID19)  โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของ มรภ.สงขลา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการดังกล่าวผ่านสื่อช่องทางต่าง  สู่สาธารณชนมากยิ่งขึ้นด้วย
 
           ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ไปปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พื้นที่ชุมชนที่รับผิดชอบเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยต่อไป ขอขอบคุณและชื่นชมสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา  ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการครั้งนี้ ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ร่วมมือกันทำให้งานครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้” รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts