สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558 อวยพรปีใหม่ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่

อวยพรปีใหม่ 2564
Spread the love

วันพุธที่ 30 ธันวาคม  2563  เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2564 สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558 โดย นายอนันต์ จันทรัตน์ นายกสมาคม พร้อมด้วย

นายปริญญา อภิญญาวิศิษฐ์ อุปนายกและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ธันเดอร์นิวส์ 

นายธีรพงษ์ ธีรเสถียรภาคย์ กรรมการ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เซาท์ไทยแลนด์

นางกษิมา จันทรจิตร นายสถิตย์ จันทรจิตร กรรมการ และผู้บริหารสถานีวิทยุมหานครหาดใหญ่และ BKR News.

นายสุเทพ ศรีวิศาลศิลป์ กรรมการและผู้บริหารเว็ปไซต์ Reporternews5.com

และ นางสาววาสนา แกล้วทนงค์ เลขานุการสมาคม และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติไทย / หนังสือพิมพ์ เดอะนิวส์โฟร์

ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 
ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts