ชาวบ้านจะนะจะไม่ทนกลุ่มค้านฯ หนุนเดินหน้าเมืองต้นแบบฯ หวังสร้างชีวิตที่ดีเพื่อลูกหลาน

Spread the love

ชาวบ้านจะนะจะไม่ทนกลุ่มค้านฯ หนุนเดินหน้าเมืองต้นแบบฯ หวังสร้างชีวิตที่ดีเพื่อลูกหลาน

 

จากกรณีที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังข้อมูลจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะ “เมืองต้นแบบอุตสหากรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายในระยะอันใกล้นี้

ในขณะเดียวกัน ในพื้นที่ได้มีกลุ่มประชาชนมากกว่า 500 คน ในนามเครือข่ายประชาชนจะนะเพื่อพัฒนาถิ่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มแกนนำบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทุกเพศทุกวัยและทุกคนเป็นบุคคลที่ทำงานในพื้นที่และเห็นประโยชน์ของการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลฯ ตามที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ได้มีข้อเรียกร้องให้ร้อยเอก ธรรมนัสฯ ได้เข้ามาพบปะหารือร่วมด้วย

ซึ่งในเวลา 13.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัสฯ และคณะ ก็ได้เดินทางมาพบปะพี่น้องประชาชน พร้อมนี้กล่าวกับพี่น้องประชาชนว่า “…การเดินทางของตนและณะในวันนี้  ไม่ได้มาเพื่อจะยุติโครงการเมืองต้นแบบฯ แต่อย่างใด แต่ต้องการมารับฟังข้อมูลสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ว่าเป็นอย่างไร เพื่อจะได้นำไปประชุมหารือเพื่อกำหนดวิธีการที่จะทำงานร่วมกันในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม ตนยืนยันเรื่องดังกล่าวว่า จำเป็นจะต้องให้ทุกภาคส่วนมาแสดงความคิดเห็นและร่วมให้ข้อมูลการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยประชาชนกลุ่มนี้ ก็จะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการนำเสนอข้อมูลร่วมด้วย ไม่ใช่การนำเสนอจากกลุ่มฝ่ายค้านเพียงอย่างเดียว ตนพร้อมที่จะให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและพูดคุยกัน…”

ในขณะที่ผู้แทนเครือข่ายประชาชนจะนะเพื่อพัฒนาถิ่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้ยื่นแถลงการณ์และนำเสนอแถลงการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการให้นายกรัฐมนตรี ผ่าน ร้อยเอก ธรรมนัสฯ โดยแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในฐานะคนในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโดยตรง ซึ่งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะประชาชนที่ได้อยู่ในพื้นที่ตั้งของโครงการเมืองต้นแบบจะนะและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง พร้อมนี้ ขอให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการเมืองต้นแบบเพื่อเป็นความหวังของประชาชนและโดยให้ความสำคัญกับปากเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

แกนนำเครือข่ายฯ ได้กล่าวและว่า รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ควรให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะการดำเนินการต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ผ่านมา ประชาชนเป็นฝ่ายดำเนินการด้วยตนเอง คิดและทำด้วยตนเองในหลายกระบวนการทำงาน โดยให้ราชการให้เพียงหน่วยงานสนับสนุนเท่านั้น วันนี้ประชาชนยากจนลงในขณะที่คนบางกลุ่มที่คัดค้านกลับมีบ้าน มีรถ มีฐานะที่ดีขึ้น รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การทำงานต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมการคนเพื่อให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนา รวมไปถึง การวางแผนงานที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านสาธารณสุข   การพัฒนาอาชีพของประชาชน สิ่งแวดล้อม การเตรียมทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่

 

ดังนั้น หากโครงการดังกล่าวหยุดหรือชะลอไป เท่ากับรัฐบาลทำลายความหวังของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคนที่รอคอยโอกาสการพัฒนามาหลายสิบปี วันนี้เรื่องทุนการศึกษา เรื่องอาชีพของประชาชน เรื่องการทำเกษตร เป็นต้น จะต้องเดินหน้าต่อไป และพวกตนไม่ต้องการให้เกิดการผูกขาดการพัฒนาโดยกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า NGO ซึ่งทำหน้าที่คัดค้านมาโดยตลอดจนประชาชนยากจนลงในวันนี้ อยากวิงวอนให้รัฐบาล ผ่านร้อยเอก ธรรมณัฐฯ ขอให้ลงมือทำจริงตามนโยบาย พวกตนและประชาชนหลายหมื่นคนพร้อมจะสนับสนุนการทำงานให้

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ในช่วงเช้าของวันดังกล่าว ก็ได้มีกลุ่มชุมชนจะนะต้นแบบจำนวนหนึ่งก็ได้เข้าพบ ร้อยเอก ธรรมณัฐฯ และคณะ ที่ห้องประชุมกองบินที่ 56 เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล โดยประชาชนมีข้อเรียกร้องให้การพัฒนานั้นเกิดประโยชน์กับประชาชน ซึ่งเรื่องหนึ่งที่ได้มีการเสนอและอยุ่ภายใต้นโยบายของกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมติคณะรัฐมนตรี นั่นคือ การให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อชดเชยการเสียสละของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และเป็นหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในระยะยาวต่อไป ตนและประชาชนที่มีรายชื่อกว่า 30,000 ราย พร้อมสนับสนุนการทำงานของรัฐในเรื่องเมืองต้นแบบฯ และขอให้กำลังใจเพื่อเดินหน้าต่อไป เพราะเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าว จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts