มอบป้ายของดีจังหวัดสงขลา

Spread the love

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเทพทาโร ชั้น 2 โรงแรมบุรีศรีภู บูติค หาดใหญ่ หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้ทำพิธีมอบป้ายของดีจังหวัดสงขลา โดยคุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา คุณวีระกิตต์ รันทกิจธนวัชร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และคุณเอกศักดิ์ อารยนันท์ พาณิชย์จังหวัดสงขลาร่วมกันมอบป้ายของดีจังหวัดสงขลา จำนวน 85 ป้าย เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดการยินยอมให้ใช้ป้ายรับรองของดีจังหวัดสงขลา มีกำหนดคราวละ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับป้ายรับรองและจะต้องได้รับการตรวจประเมินผลทุก 2 ปี จากคณะทำงานของหอการค้าจังหวัดสงขลา สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะมีการว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ และเพิกถอนการใช้ป้ายทันที

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts