เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมจิตอาสาเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37

Spread the love

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมจิตอาสาเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37

วันที่ (13 ธันวาคม 2563) เวลา 15.30 น. ที่สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37 โดยมีหัวหน้าสำนักงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”, ผู้อำนวยการสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) และผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. ตลอดจน เยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37 ทั้ง 320 คน เข้าร่วม


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวให้โอวาทแก่น้อง ๆ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ว่า โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการสำคัญตามดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ของประเทศไทย มีเยาวชนต้นแบบหลายพันคนจากต่างศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม แสวงหาจุดร่วมของการอยู่ร่วมกัน รวมถึงการอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่ใกล้เคียง คอยดูแลจนเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยขอให้เยาวชนยึดมั่นคำสอนของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ที่สอนไว้ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” การรักษาความเป็นไทย และความเป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือ สร้างประโยชน์ให้ชาติบ้านเมือง จากนั้นองคมนตรีได้มอบโล่แก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวอีกว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ในห้วงที่ผ่านมาจนถึงวันขณะนี้ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชนทั่วโลก แต่นับว่าเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยที่สานถการณ์ดังกล่าว ได้มีการผ่อนคลายในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้น ทางคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นของเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ นับตั้งแต่ต้นปี 2563 จึงได้มีการตัดสินใจจัดกิจกรรมโครงการฯ รุ่นที่ 37 ขึ้นมาในครั้งนี้ เพื่อมอบโอกาสแห่งความเท่าเทียมกันแก่เยาวชนทุกคน


สำหรับภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมรำลึกถึงการอสัญกรรมของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ การกล่าวสดุดี การจัดบูทนิทรรศการ ชีวประวัติของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ การเสวนาและบรรยายถึงคูณุปการ คุณงามความดี ตลอดจนการดำเนินการก่อตั้งโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ที่มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ รุ่นที่ 1 จนถึง รุ่นที่ 37 และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสา การปลูกป่าชายเลน รวมถึงกิจกรรมสันทนาการ สร้างสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัว “สานใจไทย สู่ใจใต้” อีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts