แรงงาน จชต. กว่า 100 คน สุดปลื้ม ขอบคุณ ศอ.บต. หาอาชีพให้ หลังตกงานเหตุ COVID 19

Spread the love

แรงงาน จชต. กว่า 100 คน สุดปลื้ม ขอบคุณ ศอ.บต. หาอาชีพให้ หลังตกงานเหตุ COVID 19 หนึ่งช่องทางแก้ปัญหาภาวะว่างงาน 3.9 หมื่นคนในพื้นที่

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา นำโดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. อำนวยความสะดวกส่งแรงงานในพื้นที่ จชต. ขึ้นรถบัสไปทำงาน ณ บริษัท cal comp electronics (Thailand Co.Ltd) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วันนี้ (11 พฤศจิกายน 63) ในโครงการเปิดพื้นที่ประเทศไทย รองรับแรงงาน จชต. สู่การมีงานทำและมีรายได้ หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวนกว่า 100 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆที่ 1 จำนวน 34 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 84 คน

น.ส. ดาเนีย ยุนุ อายุ 22 ปี ผู้แทนแรงงานเดินทางไปทำงาน อ.เขาย้อย กล่าวว่า หลังกลับจากประเทศมาเลเซีย เนื่องจากประกาศปิดประเทศ เหตุ COVID -19 ก็เป็นกังวลกับรายจ่ายที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน ไม่รู้จะไปสมัครงานที่ไหน ทำได้แค่ช่วยขายข้าวแกงแถวบ้าน รายได้วันละ 200 บาท การเดินทางมาถึง ศอ.บต. วันนี้ก็ยังต้องหยิบยืมเงินเพื่อนบ้าน จึงรู้สึกตื้นตันใจที่มีโครงการนี้ อาจไม่ทราบอนาคตข้างหน้าว่าจะทำได้หรือไม่ แต่พร้อมสู้ และเรียนรู้ เพื่อดูแลน้องๆ ซึ่งกำลังเรียนหนังสือและพ่อแม่ที่บ้าน

โครงการเปิดพื้นที่ประเทศไทย รองรับแรงงาน จชต. สู่การมีงานทำและมีรายได้ หลังสถานการณ์ COVID ศอ.บต. มีเป้าหมายช่วยเหลือแรงงานไทยรวมถึงเยาวชนในพื้นที่ให้มีงานทำ มีรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดปัญหาภาวะการว่างงานที่เกิดขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานคนไทยในประเทศมาเลเซีย ต้องเดินทางกลับเข้าประเทศ ภายหลังมาเลเซียประกาศปิดประเทศ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยขณะนี้ในพื้นที่มีเยาวชน และแรงงานว่างงานรวมแรงงานต้มยำกุ้ง มาเลเซีย 39,000 คน

เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า ศอ.บต. ส่งเสริมการมีอาชีพของประชาชนในหลายมิติ และยังมีการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลายด้านภายใต้โครงการเมืองต้นแบบฯ อาทิ การท่องเที่ยว เกษตรฐานราก การปลูกพืชเศรษฐกิจ ส่วนงานนอกพื้นที่ก็เป็นโอกาสของประชาชนที่ต้องการงานประจำ สามารถออกนอกพื้นที่ในประเทศได้ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงแรงงานในพื้นที่ สมาชิกวุฒิสภาและภาคเอกชน ทั้งนี้ ศอ.บต. ยังมีการสำรวจบริษัทอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและตอนกลาง เพื่อประสานแรงงานว่างงานในพื้นที่ที่ประสงค์ทำงานเพิ่มเติมอีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts