หาดใหญ่ร่วมจัด รวมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

Spread the love

          วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม  2563 เวลา 15.30 -17.00 น. ณ ลานจัตุรัส หน้าหอนาฬิกา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  ได้จัดกิจกรรม รวมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ขึ้น  ได้มีพลังมวลชนประชาชนชาวหาดใหญ่และบริเวณใกล้เคียง ร่วมใจใส่เสื้อเหลืองกว่า 3,000 คน รวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ในการร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี เเละแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ชูป้ายข้อความการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมร้องเพลงชาติ  ล้นเกล้าเผ่าไทย  รูปที่มีทุกบ้าน ที่สุดในโลกและรักกันไว้เถิด  พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ซึ่งประชาชนมีการนำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชูไว้เหนือศรีษะและอยู่ในอ้อมกอด

          มีคุณรติรส  กาญจนธาร  ,  คุณทศพร  แสงอรุณ และ นายสหัส อินสุวรรณโณ ประธานคณะทำงานจัดกิจกรรมฯ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอหาดใหญ่ กำนันทุกตำบล ได้กล่าวถึงการรวมตัวและเหตุการณ์บ้านเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน มีการพูดจาบจวงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่เทิดทูนของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ พร้อมทั้งได้กล่าวคำปฏิญาณตนและมอบหนังสือประกาศเจตนารมณ์ที่ได้มารวมตัวกันในวันนี้ให้กับทางอำเภอหาดใหญ่ โดยมีนายเอกชัย แก้วรัตนะ  ปลัดอาวุโส อำเภอหาดใหญ่  รักษาการนายอำเภอหาดใหญ่  ก่อนร่วมกันร้องเพลงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและแยกย้ายกลับ ปิดกิจกรรม

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts