พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9)

Spread the love

 

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม  2563   เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย ดร.กิตติ  เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลฯ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เหล่าข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9)พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts