ทหญ. น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Spread the love

     

วันนี้ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13  ตุลาคม  2563 พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ ส่วนราชการ บริษัท สายการบิน และผู้ประกอบการ เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts